Strategia ja arvot

Käymäläseura Huussi ry. uudisti vuosien 2011 ja 2012 aikana strategiansa. Työtä johti strategiatyöryhmä ja siihen osallistui laaja joukko yhdistyksen toimijoita. Uusi strategia vuosille 2013-2017 hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa 2012.

Strategian keskeisiä kohtia ovat mm. osaamisen kerääminen ja ylläpitäminen, jäsenten palveleminen, vaikuttamistyön vahvistaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen.

Unelma (Visio)
Sanitaatio kaikkialla toteutetaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävästi ja ravinnekierto toteutuu. Käymäläseura Huussi ry on Suomen tunnetuin ekologista sanitaatiota ja DT-teknologiaa edistävä asiantuntijaorganisaatio.

Missio
Käymäläseura Huussi ry:n missio on tiedottaa, kouluttaa ja neuvoa kuivakäymälöistä ja ravinnekierrosta (DT‐teknologia). Yhdistys toimii Suomessa ja ulkomailla. Kotimaan‐ ja ulkomaantoiminta tukevat toisiaan. Ekologinen sanitaatio ja suljettu ravinnekierto turvaavat puhtaan veden ja ruoan saatavuuden erityisesti kehittyvillä alueilla.

Arvot
Käymäläseura Huussi ry.:n toiminta perustuu arvoihin, jotka ovat:

  • Ihmisoikeusperustainen toimintatapa – Jokaisella ihmisellä on oikeus puhtaaseen veteen ja sanitaatioon.
  • Kestävän kehityksen (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurillinen) mukainen toiminta – Kaikessa toiminnassa kunnioitetaan kestävän kehityksen periaatteita.
  • Turvallisuus ja luonnonlakien kunnioittaminen – Ravinteet kuuluvat ympäristöystävällisesti ja turvallisesti takaisin luonnon kiertokulkuun.
  • Avoimuus ja yhteistyö – Toimitaan avoimesti ja oikeudenmukaisesti. Yhteistyö ja verkostot ovat voimavara.

Lue koko strategia tästä:

Strategia 2013 – 2017  (pdf, 200kt)

Säännöt

Käymäläseura Huussi ry:n säännöt on hyväksytty Tampereella 19.1.2002 yhdistyksen perustavassa kokouksessa. Strategiatyön yhteydessä sääntöjä muutettiin uutta strategiaa entistä paremmin tukeviksi. Muutokset on käsitelty ja hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa 2013. Uudet säännöt astuivat voimaan Patentti- ja rekisterihallitus käsiteltyä ne.

Yhdistyksen voimassa olevat säännöt (pdf, 40 kt)