Koulutus ja luennot

Käymäläseura Huussi ry järjestää koulutusta kuivakäymälöiden käytöstä, asennuksesta ja eri laitteista. Yhdistys esittelee toteutuneita mallikohteita sekä kertoo käymäläjätteen käsittelystä ja kehitysmaiden sanitaatiosta.

Kohderyhmät

Koulutusten sisältö räätälöidään aina kohderyhmälle sopivaksi. Kohderyhmiä voivat esimerkiksi olla kuntien viranomaiset, kuntalaiset tai muut yhteistyötahot kuten kylätoimikunnat, erilaiset hankkeet, oppilaitokset, kansanopistot jne.

Esimerkkejä luentoaiheista

Lainsäädäntö

  • Jätevesiasetus, ympäristönsuojelumääräykset ja muut kuntakohtaiset ohjeet

Kuivakäymälät

  • Kuivakäymälä jätevesiasioiden ratkaisijana erityisesti haja-asutusalueilla
  • Kuivakäymälöiden hankinta, laitemallit ja toimintaperiaatteet
  • Kuivakäymälöiden asennus ja huolto ja kokemuksia käytöstä
  • Käymälätuotosten asianmukainen käsittely ja kompostointi
  • kuivakäymälöiden käytön edistäminen Suomessa ja haasteet toimintaympäristössä

Sanitaatio kehitysmaissa

  • Sanitaatioratkaisut ja niiden valinta
  • Veteen ja sanitaatioon liittyvät tartuntataudit
  • parhaat toimintatavat ekologisessa sanitaatiossa ja sen edistämisessä
  • sanitaatio ja kestävä kehitys

Kustannukset ja luennoitsijat

Käymäläseura Huussi ry laskuttaa sovitun kokonaissumman (luentopalkkio, päivärahat ja matkakorvaus) tilaajalta ja maksaa ne luennoitsijalle. Luennoitsijat ovat yhdistyksen hankkeissa työskenteleviä tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tiedustelut ja tilaukset

050 301 2539

toimisto (at) huussi.net

Tietosuojaseloste