Suomi-päivä 2009

Suomi-päivä 2009: Huussi muuttaa sisälle

Ohjelma ja esitykset

9:00     Tervetuloa – Raini Kiukas, KSH hallituksen jäsen
9:15     Arvot ja asenteet vai raha ohjaa kuivakäymälän ostoa – Valtiotieteen yo Pia Engström
9:40     Miten sujuu työmaalla, kuivakäymälä alusta asti mukana – Ympäristökonsultti, tekn. lis.
Raimo Lilja
10:00   Minäkin halusin huussin sisälle – Ympäristösuunnittelija Sari Hautakangas, vanhan villan
korjaaja
10:40   Mitä huomioitava, kun huussi muuttaa sisälle, uuden kirjan esittely
– Ympäristötekniikaninsinööri AMK Minna Paavola, KSH
11:15   Kokemuksia käymäläkuttuurista – Anita Viljakka
11:25     Paska juttu – ei paskempi juttu
– Dokumentin tekijät Nina Stenros ja Anu Valve kertovat oppimastaan
13:15    Asenna ja käytä oikein –teema, yhdistyksen yritysjäsenten puheenvuorot

Biolan Oy, Kaj Paavola
DT –keskus Kuivakäymälä, Raini Kiukas
Ekolet Oy, Matti Ylösjoki
Insinööritoimisto Niemelin, Tarja Niemelin
Pikkuvihreä Oy, Jukka Lindroos
Raita Environment, Ilkka Raita
Tuli-Sähkö Oy, Kalevi Tuli

14:30     Rakennustarkastajien kommentteja sisäkuivakäymälöihin – DI Pekka Österlund
15:30     Yleisökäymälät luonnonsuojelualeilla, tilanne ja parannusehdotuksia – Ympäristöinsinööri
AMK Leena Mehtätalo
16:00     Tervehdys YM:n hajajätevesityöryhmältä – Hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine,
ympäristöministeriö