Suomi-päivä 2006

DT2006 16.– 19. 8. 2006

Kuis pyyhkii haja-alueella – onko huussista vientituotteeksi?

Suomen kuivakäymäläpäivä 18.8.2006 klo 9 – 16 Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK, Teiskontie)

9:00 Avaussanat
– Puheenjohtaja Marja-Liisa Viherä, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.

9:15 Kuivakäymälät ja käymäläjätteen käsittely

Käymäläseura Huussi ry:n toiminta
– Puheenjohtaja Asta Rajala Käymäläseura Huussi ry.

Tiivistelmä esitelmästä. Käymäläjätteen käsittely ja kokemuksia mallikohteista
– Hankepäällikkö Kati Hinkkanen Käymäläseura Huussi ry.
Millä ehdoin voidaan käymäläjätteet ja hajalietteet Suomessa käyttää lannoitevalmisteina pelloilla ja maisemoinnissa?
-Ylitarkastaja Pirjo Salminen Maa- ja metsätalousministeriö
Käytössä kuivakäymälä testataan
– Omakotilainen Matti Lehtomäki
Kommenttipuheenvuoro:
– Ohjelmajohtaja Jukka Noponen SITRA

10:30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

11:00 Kurkkaus kehitysmaiden sanitaatioon

Näkökulmia kehitysmaiden sanitaatiotilanteeseen, Powerpoint -esitys, luento
– Lääkäri Maija Kajan ja DI Sanna-Leena Rautanen
Kertomuksia onnistuneista käymälähankkeesta
Machu Picchu: Jukka Lindroos Pikkuvihreä Oy
Nicaragua: Pirkko Laitinen Jämsän seudun Luonnonystävät ry
Kehitysmaiden kuivakäymälähankkeiden kokemuksista
– Sihteeri Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry
Sambian sanitaatiohankkeen esittely, Powerpoint-esitys , luento
– Projektikoordinaattori Sari Huuhtanen Käymäläseura Huussi ry

12:00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

13:00 DT -teknologian vienti

KriisivientiPowerpoint -esitys , luento
– Neuvotteleva virkamies Jukka Uosukainen ympäristöministeriö
Kehitysapuvienti
– Vesihuollon neuvonantaja Eero Kontula ulkoasiainministeriö
Kaupallinen vienti
– Vientiasiamies Raimo Vuorisalo Pirkanmaan TE –keskus
Kommenttipuheenvuoro:
– Teknologia-asiantuntija Raija Pikku-Pyhältö TEKES

14:00 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

14:30 Kuivakäymälät ja jätevesihuolto haja-alueella

Miten vesivessa Suomen saavutti
– Dosentti Simo Laakkonen Helsingin yliopisto
Ekosanitaatio Suomessa ja maailmalla, Powerpoint-esitys , tiivistelmä
– Yliopettaja Harri Mattila Hämeen ammattikorkeakoulu
Talousjätevesiasetuksen toteutuminen: Powerpoint-esitys , tiivistelmä
– Johtava asiantuntija Erkki Santala Suomen ympäristökeskus
Määräysten vaikutus käytäntöön; Suomi, Liettua ja TanskaPowerpoint-esitys , tiivistelmä
– Konsultti Maria Notley

16:00 Päätössanat
– Marjukka Dyer, DT2006 Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

Yhteenveto seminaarista