Strategia ja arvot

Unelma (Visio)
Sanitaatio kaikkialla toteutetaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävästi ja ravinnekierto toteutuu. Käymäläseura Huussi ry on Suomen tunnetuin ekologista sanitaatiota ja DT-teknologiaa edistävä asiantuntijaorganisaatio.

Missio
Käymäläseura Huussi ry:n missio on tiedottaa, kouluttaa ja neuvoa kuivakäymälöistä ja ravinnekierrosta (DT‐teknologia). Yhdistys toimii Suomessa ja ulkomailla. Kotimaan‐ ja ulkomaantoiminta tukevat toisiaan. Ekologinen sanitaatio ja suljettu ravinnekierto turvaavat puhtaan veden ja ruoan saatavuuden erityisesti kehittyvillä alueilla.

Arvot
Käymäläseura Huussi ry.:n toiminta perustuu arvoihin, jotka ovat:

  • Ihmisoikeusperustainen toimintatapa – Jokaisella ihmisellä on oikeus puhtaaseen veteen ja sanitaatioon.
  • Kestävän kehityksen (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurillinen) mukainen toiminta – Kaikessa toiminnassa kunnioitetaan kestävän kehityksen periaatteita.
  • Turvallisuus ja luonnonlakien kunnioittaminen – Ravinteet kuuluvat ympäristöystävällisesti ja turvallisesti takaisin luonnon kiertokulkuun.
  • Avoimuus ja yhteistyö – Toimitaan avoimesti ja oikeudenmukaisesti. Yhteistyö ja verkostot ovat voimavara.

Käymäläseura Huussi ry:n toiminnan viitekehyksenä toimii Agenda 30 – kestävän kehityksen tavoitteet. Agenda 2030 tavoitteet Ulkoministeriön sivuilla.

Säännöt

Käymäläseura Huussi ry:n säännöt on hyväksytty Tampereella 19.1.2002 yhdistyksen perustavassa kokouksessa. Strategiatyön yhteydessä sääntöjä muutettiin uutta strategiaa entistä paremmin tukeviksi. Muutokset on käsitelty ja hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa 2013. Uudet säännöt astuivat voimaan Patentti- ja rekisterihallitus käsiteltyä ne.

Yhdistyksen voimassa olevat säännöt (pdf, 40 kt)