Yhdistys

Käymäläseura Huussi ry on 2002 perustettu kansalaisjärjestö, jonka toimipaikkana on Tampere ja toimialueena koko maailma.

Käymäläseura Huussi ry:n visio on tehdä kuivakäymälöistä kestävän kehityksen keskeinen osa, jotta myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia puhtaasta vedestä ja terveellisestä ympäristöstä. Tavoitteena on edistää kuivakäymälöiden käyttöä tiedottamalla, tutkimalla, selvittämällä, antamalla lausuntoja ja pitämälllä esitelmiä.

Käymäläseura Huussi ry jakaa tietoa alati kehittyvästä DT-teknologiasta ja
-alasta. DT on lyhenne sanoista Dry Toilet, joka tarkoittaa kuivakäymälää.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Käymäläseura Huussi ry toimii:

 • tutkimalla, keräämällä ja levittämällä tietoa erilaista kuivakäymäläratkaisuista
 • kehittämällä kuivakäymälätekniikkaa ja – kulttuuria
 • edistämällä kuivakäymälöiden käyttöä
 • toimimalla kuivakäymälöiden käyttäjien edunvalvojana
 • järjestämällä näyttelyitä ja tilaisuuksia
 • julkaisemalla omia tutkimuksiaan
 • kehittämällä ja etsimällä toimintatapoja kuivakäymälöissä havaittujen ongelmien korjaamiseksi
 • antamalla lausuntoja, tekemällä esityksiä ja osallistumalla kehittämistoimintaan

Föreningen

Käymäläseura Huussi ry är en medborgarorganisation och den grundades år 2002. Föreningen ligger i Tammerfors, men Huussi ry utövar verksamhet över hela världen.

Käymäläseura Huussi rys visionen är att göra torrtoaletter till en central del av hållbar utveckling så att även kommande generationer kan njuta av rent vatten och en hälsosam miljö. Målet är att befrämja användning av torrtoaletter genom att informera, studera, utreda, ge rådgivning och hålla föredrag.

Käymäläseura Huussi ry delar alltid ut information om framåtskridande DT- teknologi och – branchen. DT är förkortning för Dry Toilet som står för torrtoalett.

Käymäläseura Huussi ry arbetar för att nå följande mål:

 • utreda, samla upp och utbreda information av olika torrtoaletter
 • utveckla torrtoalett teknik och kultur
 • befrämja användning av torrtoaletter
 • arbeta som en intressebevakare för torrtoalettanvändning
 • organisera utställningar och evenemang
 • publicera egna undersökningar.
 • utveckla och avsöka tillvägagångsätt för att avhjälpa problem som man har observerat med torrtoalett.
 • ge utlåtanden, göra presentationer och delta i utvecklingsverksamhet.