Syyskokous 2022

Aika: tiistaina 29.11.2022 klo 17.30 alkaen.
Paikka: Yhdistyksen toimisto, Väinämöisenkatu 19, 33540 Tampere.

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 9. Muut mahdolliset kokoukselle esitetyt asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Toimintasuunnitelma 2023
Budjettiarvio 2023