Laitemallivertailu

Laitemallivertailu

Tämä laitemallivertailu on laadittu osana Kuivakäymälän hankinta – tuumasta toimeen! -hanketta vuonna 2014. Osana haja-asutusalueiden jätevesineuvonta 2019. Kuivakäymälä jätevesiratkaisuna – hanketta laitemallivertailu on uudistettu.  Kuivakäymälälaitteita voi vertailla tuotekohtaisesti mm. laitteen toimintaperiaatteen tai  asennustavan mukaan täältä.

Voit vertailla laitemalleja helposti Laitemallivertailu sivustollamme.

Yleistä kuivakäymälöistä

Kaikki kuivakäymälät ovat lähes vedettömiä, sillä vettä ei käytetä vesikäymälän tavoin ulosteen ja virtsan kuljettamiseen. Vähävetiset käymälät täyttävät kuivakäymälän määritelmän, kun tuotokset käsitellään kiinteistöllä.

Kaikki muut mallit paitsi tuhkaavat kuivakäymälät tarvitsevat kuiviketta. Sitä lisätään joko joka käyttökerran jälkeen tai valmistajan ohjeiden mukaan. Kaikki muut mallit paitsi pakastavat kuivakäymälät tarvitsevat erillisen ilmanvaihdon. Käsisuihkun käyttö on mahdollista erottelevissa ja suurisäiliöllisissä kompostoivissa malleissa.

Moniin malleihin on olemassa erillisiä istuimia, jotka voivat olla valmistettuja esimerkiksi posliinista tai metallista jos muovinen malli ei miellytä. Lisäksi erillisiä virtsaa erottelevia istuimia on saatavilla moniin kompostoiviin käymälöihin. Yöastioita yölliseen käyttöön on myös saatavilla, mutta niitä ei ole listattu tähän listaan.

Alla olevassa listassa laitemallin nimi on kerrottu ensin, toisena kerrotaan onko laite tarkoitettu ulos vai sisälle. Asennus- kohta tarkoittaa miten laite sijoitetaan tilaan: lattian päälle, seinän ja/ tai lattian läpi vai vaatiiko laite kaksi kerrosta. Käyttäjämäärä- tiheydellä viitataan montako käyttäjää voi käyttää laitetta, kuinka usein tai kuinka pitkä tyhjennysväli säiliöllä on. Käymälän nesteillä tarkoitetaan, että tuleeko käymälästä virtsaa vai suotonestettä. Jälkikompostoinnin ja sähkön tarve on myös määritelty listassa.

Kompostoivat kuivakäymälät

Virtsa ja uloste kerätään samaan säiliöön, josta ulostemassan läpi suotautunut virtsa ns. suotoneste kerätään erikseen. Mitä suurempi säiliö, sitä pidempi tyhjennysväli. Suotonestettä voidaan käyttää esimerkiksi kompostin kiihdykkeenä vuoden vanhentamisen jälkeen.

LaitemallitLämpötila-

 

vaatimus

AsennusKäyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

 

nesteet

Jälki-

 

kompostointi

Sähkön tarve
Biolan
Easylett
lämmin/ kylmä tilalattian
ja seinän läpi
 suotonestekylläei
Biolan komposti- käymälä ecolämmin/ kylmä tilalattian läpi suotonestekylläei
Biolan
Kuivikekäymälä
lämmin
/kylmä tila
lattian
päälle
 suotonestekylläei
Biolan Populett 200lämmin/ kylmä tilalattian
läpi
 suotonestekylläei
Clivus Multrum kompostisäiliö M100lämmin/ kylmä
tila
lattian
ja seinän läpi
2 henkeä ympäri vuodensuotonesteeiei
Ecoteco
kylmä tilalattian ja seinän läpi 6 hlö astisuotonestekylläei
Ekorami oy Best- 45
kylmä
tila
lattian läpi
1-2 hlö kesäkäytössä, tyhjennys 2krt. kesässäsuotonestekylläei
Ekorami oy Best-140kylmä tilalattian läpi2-5 hlö kesäkäytössä, tyhjennys 1 krt. kesässäsuotonestekylläei
Ekorami oy Best- 240kylmä tilalattian päälle2-4 hlö talvikäytössä, tyhjennys 1 krt.vuodessasuotonestekylläei
Ekolet Happy lookylmä tilalattian ja seinän läpi4-5 lomakautta, tyhjennys säiliön täyttyessäsuotonestekylläei
Ekolet vapaa-ajan sisämalli (VS)lämmin/ kylmä tilalattian läpi4 hlö 2-3kk vuodessasuotonesteeikyllä (tuuletin)
Ekolet vapaa-ajan ulkomalli (VU)kylmä tilalattian ja seinän läpi4 hlö 2-3kk vuodessasuotonesteeiei
Ekolet ympärivuotinen (YV)lämmin tila2 krs.1-7 hlö, tyhjennys lokeroiden täyttyessäsuotonesteeikyllä (tuuletin)
Euromakkikylmä tilalattian ja seinän läpi1 perheen käyttöönsuotonestekylläei
Green toilet 330lämmin/ kylmä tila2 krs.tyhjennys säiliön täyttyessäsuotonestekylläei
Huussi- Jussikylmä tilalattian ja seinän läpikerran vuodessa keväälläsuotonestekylläei
Kekkilä Duomatickylmä tilalattian ja seinän läpi suotonestekylläei
Kekkilä Ekomatickylmä tilalattian päälle suotonestekylläei
Kekkilä tehokäymäläkylmä tilalattian läpi2-6 hlö ympäri vuodensuotonestekylläei
Mullis 2000lämmin/ kylmä tila2 krs.tyhjennys 1-2 vuoden väleinsuotonesteeiei

 

Erottelevat kuivakäymälät

Virtsa ja uloste johdetaan istuimessa omiin säiliöihin. Virtsaa kertyy n. 1,5l/ päivässä/ henkilö. Eroteltu virtsa on puhdasta ja sitä voidaan käyttää lannoitteena yhden kuukauden vanhentamisen jälkeen. Kiinteä käymäläjäte täytyy jälkikompostoida.

LaitemallitLämpötila-

 

vaatimus

AsennusKäyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

 

nesteet

Jälki-

 

kompostointi

Sähkön tarve
Biolan erotteleva kuivike- käymälä
lämmin/ kylmä tila
lattian päälle
 virtsakylläei (tuuletin)
Biolan Naturum
lämmin tilalattian päälle virtsakylläei (tuuletin)
Mullis 500kylmä tila2 krs. virtsakylläkyllä (tuuletin)
Mullis Skåpmullekylmä tila2 krs. virtsakylläkyllä (tuuletin)
Separett Villa 9000lämmin/ kylmä
tila
lattian päälletyhjennysväli 3-6 vko/ 4hlö/ vrkvirtsakylläkyllä (tuuletin)
Separett Villa 9010lämmin/ kylmä tilalattian päälle virtsakylläkyllä (akku)
Separett Villa 9020lämmin/ kylmä
tila
2 krs.1-5 hlö/ vrk, tyhjennys säiliön täyttyessävirtsakylläkyllä (tuuletin)
Wost Man Eco Drylämmin tila2 krs. virtsa  

Haihduttavat kuivakäymälät

Neste haihdutetaan ja kiinteä käymäläjäte täytyy jälkikompostoida. Haihduttavat käymälät eivät kestä käyttäjämäärän ylityksiä.

LaitemallitLämpötila-

 

vaatimus

AsennusKäyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

 

nesteet

Jälki-

 

kompostointi

Sähkön tarve
Mulltoa 15lämmin tilalattian päälle1-3 hlö kausittaisessa käytössäei nestettäkylläkyllä (laite)
Mulltoa 25lämmin tilalattian päälle1-3 hlö kausittaisessa käytössäei nestettäkylläkyllä (laite)
Mulltoa 55lämmin tila
lattian
päälle
4 hlö kausittaisessa käytössäei nestettäkylläkyllä (laite)
Mulltoa 65lämmin tilalattian päälle4-6 hlö kausittaisessa, 4 hlö vakituisessa käytössäei nestettäkylläkyllä (laite)

 

Pakastavat kuivakäymälät

Jäädyttää käymäläjätteen, jonka jälkeen tuotos voidaan tyhjentää tiivispohjaiseen kompostoriin. Kuiviketta täytyy lisätä kompostoitaessa eikä tuotosta saa laittaa jäteastiaan. Pakastavat kuivakäymälät ovat pienikokoisia joten säiliö täytyy tyhjentää usein. Käymälän asentaminen on helppoa ja vaatii vain sähköpistokkeen.

LaitemallitLämpötila-

 

vaatimus

AsennusKäyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

 

nesteet

Jälki-

 

kompostointi

Sähkön tarve
Biolan
Icelett
lämmin tilalattian päällesäiliön täyttyessäei nestettäkylläkyllä (laite)
Privettilämmin tilalattian päälle2-4 hlö/vrkei nestettäkylläkyllä (laite)
Freeze 2000lämmin tila
lattian
päälle
2-4 käyttäjääei nestettäkylläkyllä (laite)

 

Tuhkaavat kuivakäymälät

Haihduttaa virtsan ja tuhkaa ulosteen. Kylmät tuhkat voi käyttää lannoitteena koristekasveille. Tuhkaava kuivakäymälä kuluttaa eniten sähköä ja vaatii korvausilmaventtiilin. Käyttökerrat päivässä on rajoitettu.

LaitemallitLämpötila-

 

vaatimus

AsennusKäyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

 

nesteet

Jälki-

 

kompostointi

Sähkön tarve
Incinoletlämmin/ kylmä tilalattian päälle
mallista riippuen 1-8 hlö, tyhjennysväli 1 krt/vkoei nestettäeikyllä (laite)
Sunwind Eldoradolämmin/ kylmä tilalattian päälle ei nestettäeikyllä (laite)
Flame 8000lämmin/ kylmä tila
lattian
päälle
 ei nestettäeikyllä (laite)

 

Kuivapisuaarit

Kuivapisuaarit toimivat täysin ilman vettä. Kerättyä virtsaa voi käyttää kuukauden vanhentamisen jälkeen lannoitteena.

LaitemallitLämpötila-

 

vaatimus

AsennusKäyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

 

nesteet

Jälki-

 

kompostointi

Sähkön tarve
Biolan urinaali
lämmin
/ kylmä tila
lattian päälle
riippuu säiliön koostavirtsavanhennusei
Clivus Multrum Cl100
lämmin tilalattian päälleriippuu säiliön koostavirtsavanhennusei
Falcon teräslämmin tilalattian päälleriippuu säiliön koostavirtsavanhennusei
Falcon posliinilämmin tilalattian päälleriippuu säiliön koostavirtsavanhennusei
Novosan urimat ecolämmin
tila
lattian päälleriippuu säiliön koostavirtsavanhennusei
Novosan urimat ecopluslämmin tilalattian päälleriippuu säiliön koostavirtsavanhennusei
Novosan urimat ecoinfolämmin
tila
lattian päälleriippuu säiliön koostavirtsavanhennusei
Novosan urimat ecovideolämmin tilalattian päälleriippuu säiliön koostavirtsavanhennusei
Pissimölämmin
tila
lattian
päälle
riippuu säiliön koostavirtsavanhennusei
Saneco Ecosyslämmin tilalattian
päälle
riippuu säiliön koostavirtsavanhennusei

 

Vähävetiset käymälät

Käymälän huuhteluun käytetään vain muutama desilitra vettä, joten kertyvän jätteen määrä pienenee merkittävästi. Vähävetinen käymälä voi olla myös virtsaa erotteleva, jolloin virtsalle tarvitaan säiliö ja kiinteälle aineelle kompostori.

LaitemallitLämpötila-

 

vaatimus

AsennusKäyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

 

nesteet

Jälki-

 

kompostointi

Sähkön tarve
Jets vacuumator (alipainekäymälä)lämmin tilalattian päälleriippuu säiliöstäkaikki nesteet samaankylläkyllä (laite)
Wost man Ecology Ab Eco Vaclämmin tila2 krs. kaikki nesteet samaankylläkyllä (laite)

* Käymäläseura Huussi ry ei ole vastuussa mahdollisista virheistä taulukossa, tarkista aina laitekohtaiset vaatimukset valmistajalta.