Sanitaatioteknologiat

Sanitaatioteknologiat on suuri ja keskenään hyvinkin erilainen joukko teknologioita, jotka mahdollistavat sanitaation toteutumisen. Yksinkertainen kuoppakäymälä on eräänlainen teknologia, vaikka poikkeaakin vesivessasta ja kaikesta siihen liittyvästä teknologiasta todella paljon.
On erityisen tärkeää huomioida, että sanitaatiossa on useita vaiheita ja jokainen niistä edellyttää erilaista teknologiaa; voidaankin puhua sanitaatioketjusta. Vaiheet voidaan laittaa seuraavanlaiseen järjestykseen:

1) Käymälä
2) Käymäläjätteen siirto (huom. joissain teknologioissa ei tarvita)
3) Käymäläjätteen käsittely
4) Käymäläjätteen loppusijoittaminen tai hyötykäyttö

Sanitaatioteknologiat voidaan jakaa koko ketjun osalta kahteen kategoriaan: ekologisen sanitaation ratkaisuihin ja jätevettä aiheuttaviin ratkaisuihin. Tämä opas suosittelee edellisiä ratkaisuja, mutta joskus myös vesivessat voivat olla hyvä ratkaisu. Silloin olisi kuitenkin huomioitava, että seuraavat ehdot täyttyvät: a) viemäröinti on mahdollista rakentaa tai jo olemassa, b) kestävä jäteveden käsittely on mahdollista toteuttaa tai jo olemassa ja c) vettä on käytettävissä kestävästi.

Vesihuuhtelusanitaatiossa ratkaisut voi olla pääpiirteittäin seuraavanlaisia:
– Jäteveden käsittely (maa)suodatuksella
– Jäteveden siirto jollain ajoneuvolla (semi)keskitetylle käsittelylaitokselle
– Jäteveden siirto viemäriä pitkin keskitetylle jätevedenpuhdistamolle

Ekologisen sanitaation ratkaisut voidaan edelleen jakaa seuraaviin:
– Kuoppakäymälä yhdellä tai useammalla säiliöllä (Single / Douple pit)
– Kuivakäymälä
– Kuivakäymälä virtsan erottelulla (Urine diversion)
– Kannuhuuhtelukäymälä ilman jäteveden aiheuttamista (Pour flush)
– Joku edellisistä yhdistettynä biokaasun tuotantoon

Tehtävä 3:
Tutustu oheisiin sanitaatioteknologiakortteihin lataamalla pdf-tiedosto koneellesi ja yhdistele niistä sanitaatioketjun eri vaiheet sisältävä ratkaisu joko hankealueellesi tai edellisessä kohdassa käyttämällesi esimerkkialueelle.

Tehtävä 4:
Katso allaoleva video ja tutustu Huussi ry:n Vessavallankumous-infrograafiin. Millä tavalla vessavallankumoukselliset toivovat käymälöiden muuttuvan? Mieti, onko vessavallankumous mielestäsi tarpeellinen ja/tai mahdollinen?