Linkit

Sustainable sanitation alliance (Kestävän sanitaation asiantuntijayhteisö)
SuSanA Forum (aktiivinen ja korkeatasoinen keskustelupalsta sanitaatiokysymyksistä)
WASHCost Calculator (online-työkalu sanitaation kustannusten arviointiin ja vertailuun)
Sustainable Sanitation and Water Management Toolbox (paljon hyödyllistä tietoa ja työkaluja sanitaatiohankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen)
World Bank (Maailman pankin vesi- ja sanitaatiosivut, huom. katso myös alasivut esim. sanitaatiokustannusten hinnoittelu)
WSSC software (Lähestymismalleja hygienia- ja sanitaatiohankkeiden toteutukseen)