Lait ja asetukset

Kuivakäymälöitä ja niiden asennusta sekä käymäläjätteen kompostointia ohjaavat useat eri lait ja asetukset.

  • Yhtenä tärkeänä osa-alueena selvitä oman kuntasi jätehuolto– sekä ympäristönsuojelumääräykset (linkeissä kuntaliiton yleistä määräyksistä, sinun tulee noudattaa oman vakinaisen tai vapaa-ajan asuntosi kunnan määräyksiä, jotka löydät kunnan nettisivuilta.
Pöntöstä vesistöön. Kuva: Ympäristöministeriö.

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä on säädetty Valtioneuvoston asetuksella (157/2017) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Vuonna 2016 hallitus antoi eduskunnalle käsittelyyn esityksen haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn lievennyksistä. Uusi asetus astui voimaan 3.4.2017 ja uusi takaraja mahdollisille korjauksille päättyi 31.10.2019. Uudessa asetuksessa on tiettyjä lievennyksiä erityisesti liittyen kuivanmaan kiinteistöihin. Muutoin asetuksen ja lain sisältö on ennallaan ja edelleen jokaisella kiinteistöllä on huolehdittava siitä, että jätevedet eivät aiheuta vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Asetuksen tarkoitus on huolehtia vesien hyvästä tilasta ja suojella ihmisten terveyttä.

Haja-asutusalueiden jätevedet koostuvat pienistä puroista, mutta yhdessä niistä kasvaa suurempi virta. Asetuksen tarkoitus on huolehtia vesien hyvästä tilasta ja suojella ihmisten terveyttä. Oman kaivoveden ja oman järven, sekä tietysti myös naapurin vesien suojelu ovat asetuksen keskiössä. Monilla on edelleen se ajatus, että jätevesien käsittely on valtavan kallista ja kohtuuton taakka asukkaille. Osittain tästä syystä myös hallitus on antanut eduskunnalle esityksen lievennyksistä. Ongelmaan on kuitenkin olemassa myös kohtuuhintaisia ratkaisuja, joista yksi on kuivakäymälä. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että mustien jätevesien (eli wc-vesien) ja harmaiden jätevesien (eli pesuvesien) erilliskäsittely on kustannustehokkain sekä ympäristön kannalta järkevä vaihtoehto. Kuivakäymälän avulla mustia jätevesiä ei synny kiinteistöllä lainkaan ja pelkkien pesuvesien käsittely on edullisempaa ja helpompi toteuttaa. Kuivakäymälän avulla saadaan myös ihmisten tuottamat hyvät ravinteet takaisin kiertoon ja säästetään puhdasta vettä.

Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys ry on tutkinut haja-asutusalueiden jätevesien koostumusta ja valintapolkua HAIKU-hankkeessa vuonna 2010-2012. Hankkeen tuloksena todettiin, että käymälä- ja pesuvesien erottelu ja erilliskäsittely on ylivertainen kiinteistökohtainen jätevesien käsittelymenetelmä. Lisätietoa hankkeesta ja hankkeen loppuraportti ovat ladattavissa vhvsy:n sivuilta.

Myös Suomen ympäristökeskus on tutkinut aihetta ja tullut samaan lopputulokseen. Lisätietoja aiheesta löydät Ympäristöministeriöin sivuilta ja Ympäristöministeriön julkaisusta ”Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt”.

Suurin osa rehevöittävistä ravinteista, orgaanisesta aineesta ja ulostebakteereista on mustassa jätevedessä. Juuri näitä ravinteita ja orgaanista ainesta pyritään poistamaan jätevesien käsittelyn avulla. Alla olevasta kaaviosta selviää, että harmaiden vesien erilliskäsittely tekee jätevesien käsittelystä huomattavasti helpompaa. Erilaisia harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmiä on olemassa markkinoilla useita.

Jätevesien kuormituksen jakaantuminen. Kuva: Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.

Kuivakäymälämallit

Kuivakäymälämalleja löytyy nykyään moneen tarpeeseen niin sisälle kuin ulos, mökille kuin kokoaikaisen ja ympärivuotisen asumisen käyttöön. Kuivakäymälämalleja löydät mm. esitteestämme Suomalaiset kuivakäymälät ja harmaavesijärjestelmät. Olemme myös tehneet kätevän laitemallivertailun (v. 2014 taulukko), jonka avulla saat lisätietoa eri käymälämallien toimintaperiaatteista ja soveltuvuudesta eri tarpeisiin. Laitemallivertailusta on laadittu elokuussa 2019 sivusto, jossa voi löytää eri hakukriteereillä tuotekohtaisia malleja ja vertailla niitä.

Kun lähdet suunnittelemaan kuivakäymälän asentamista, suosittelemme aina ottamaan ensin yhteyttä kunnan viranomaisiin ja selvittämään kunnan rakentamista, jäteveden käsittelyä ja kompostointia koskevat määräykset. Lisäksi suosittelemme käyttämään asiantuntevaa suunnittelijaa apuna, kun suunnittelet kuivakäymälän asentamista ja harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmää. Harmaiden vesien käsittely on aina tarpeen suunnitella huolella, kun otat käyttöösi kuivakäymälän. Apua ja vinkkejä suunnittelijoista löydät esimerkiksi FISE:n rekisteristä  tai paikalliselta jätevesineuvojalta. Myös meiltä saat vinkkejä suunnittelijoista, jotka tuntevat kuivakäymäläjärjestelmien erityisvaatimukset.

Hyödyllisiä sivuja ja esitteitä

Muun muassa paikalliset vesiensuojeluyhdistykset ovat tuottaneet aiheesta hyödyllisiä oppaita asukkaiden käyttöön. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on julkaissut mm. seuraavat oppaat:

KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY – Suunnittelusta käyttöön.

Kesämökin PESUVEDET JA KUIVAKÄYMÄLÄT.

Myös Suomen ympäristökeskus on tuottanut paljon tietoa ja tutkimusta aiheesta. Löydät lisätietoa komposti- ja kuivakäymälöistä sekä muista haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvistä aiheista SYKE:n sivuilta.

Lisäksi Käymäläseura Huussi ry on tuottanut paljon materiaalia liittyen mm. kuivakäymälän valintaan, eri laitemalleihin ja käymälätuotosten käsittelyyn. Esitteet löydät sähköisessä muodossa täältä.

Luentoja ja tiedotusta kuivakäymälöistä

Kierrämme erilaisissa tapahtumissa, seminaareissa ja infotilaisuuksissa kertomassa lisää aiheesta. Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Teemme mm. yhteistyötä erilaisten hankkeiden ja yhdistysten kanssa. Ole rohkeasti yhteydessä ja kysy lisätietoja sekä tarjousta luennosta tai koulutuksesta! Voit myös tilata paperisia esitteitämme toimistostamme pääosin postikulujen hinnalla.