Kirjallisuutta ja linkkejä

Kirjallisuutta kuivakäymälöistä

Yleistietoa

 • Kehitysyhteistyöllä kestävää sanitaatiota (toim. Kirskikka Pynnönen & Mia O’Neill). Käymäläseura Huussi ry, Tampere 2012.
 • Huussi muuttaa sisälle, Kuivakäymälä sisätiloissa – opas viranomaisille ja kuluttajille (Pia Engström, Raini Kiukas ja Minna Paavola). Käymäläseura Huussi ry 2011.
  Tilattavissa Käymäläseurasta
 • Ihmislanta – käsikirja (Joseph Jenkins). (pdf, 24,07 Mt)
  Käännös Niklas Fred, Copyright 2005 Joseph Jenkins.
 • Ekokeksijän ideapankki (Raimo ja Tuula Flink)
  MC-Pilot Kustannus 2001, ISBN 952-5452-59-X.
 • Kompostikäymäläopas (Sirkka Malkki). Työtehoseura 1995, ISBN 951-788-221-1.
 • Ympärivuotisten kompostikäymälöiden toimintavarmuus ja häiriöiden kartoitus (Sirkka Malkki et al).  Suomen ympäristö nro 125, Ympäristöministeriö. Oy Edita Ab 1997, ISSB 952-11 0966 1. Tiivistelmä tutkimuksesta luettavissa Kuluttaja-lehdessä 5/2004 (ISSN 1236-0805).
 • Kaivot ja käymälät, wells and toilets (Petri Juuti).Kirja kaivojen ja käymälöiden historiasta Suomessa. Esittely kirjasta (pdf, 43 kt)
 • From a Few to All – Long-Term Development of Water and Environmental Services in Finland (Petri Juuti). Esittely kirjasta (pdf, 56 kt)
 • Water time and European Cities (Petri Juuti). Esittely kirjasta (pdf)
  Kysy saatavuus!
 • Kaupunki ja vesi (Petri Juuti). Väitöskirja.
  Pdf-versio (2,4 Mt)

Kulttuuri

 • Huussikirja 8. Erittäin salainen. Tammi 2008, ISBN: 9789513141745
 • Mestarismies (Charles Sale). Gummerus 1998, Suomentanut Ville Repo.
 • Hotelli Helpotus. Helsingin käymäläopas (Lena Thorsson). 2000 Yamanouchi/Algol Oy, ISBN 951-96940-2-1.
 • Kyselytutkimus kaupallisten kuivakäymälöiden kokemuksista (Mari Ruuska).
  Hämeen ammattikorkeakoulu, 2001
 • Se vavallinen tarina. Pakina- ja pilapiirroskirja perhokalastuksesta (P.Pulmu ja Seppo Leinonen). Mill River Publishing Oy, 2006, Jyväskylä.

Rakentajalle

 • Huussi (Kero & Salovaara). Rakennusalan kustantajat RAK, Gummerrus 1994.
 • Kompostikäymälän rakentaminen (Raimo Lilja & Marianne Hyttinen-Lilja). Suomen Luonnonsuojeluliitto ry 1991, ISBN 951-95439-8-8.
 • Käymäläjärjestelmät (Rakennustiedostosäätiö).  RT 69-10585. Rakennustieto Oy, 1995.

Viranomaisilta

 • Vastuut ja valvonta kiinteistökohtaisessa jätevedenkäsittelyssä haja-asutusalueella (Jami Aho). Länsi-Suomen ympäristökeskus 2002. ISBN 952-11-1121-6.
 • Haja-asutuksen jätevesihuolto ja kunnat. Suomen kuntaliitto 2003.
 • Haja-asutuksen jätevesien käsittely (Mika Rontu & Erkki Santala).
  Vesi- ja ympäristöhallituksen (nykyisin SYKE) monistesarja nro 584, 1995. ISBN 951-47-9130-4.
 • Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen, Hajasampo-projektin loppuraportti (Erkki Santala et al.). Suomen ympäristö nro 491. Suomen ympäristökeskus 2001.
 • Tyyppihyväksyntä & CE-merkintä.
  Ympäristöministeriön moniste 85, Edita Oyj 2001.

Muuta

 • Ihmisen ulosteet lannoitteena (Anja Weckman). Työtehoseura (monisteita 1/2000 (75))