Huussivertailu

Yleistä kuivakäymälöistä

Kuivakäymälät ovat vedettömiä, sillä vettä ei käytetä vesikäymälän tavoin ulosteen ja virtsan kuljettamiseen. Vertailussa ovat mukana myös vähävetiset ja/tai alipainekäymälät, sillä ne käyttävät vettä erittäin vähän, jolloin tuotoksen käsittely kiinteistöllä on mahdollista. 

Kaikki muut mallit paitsi tuhkaavat kuivakäymälät tarvitsevat kuiviketta. Sitä lisätään joko joka käyttökerran jälkeen tai valmistajan ohjeiden mukaan. Kaikki muut mallit paitsi pakastavat kuivakäymälät tarvitsevat erillisen ilmanvaihdon. Käsisuihkun käyttö on mahdollista erottelevissa ja suurisäiliöllisissä kompostoivissa malleissa.

Ilmanvaihto

Toimiva ilmanvaihto pitää käymälätilan hajuttomana. Käymälätilasta ilman poisto tapahtuu käymälälaitteen kautta. Ilmanvaihtoputket tulee asentaa mahdollisimman suoraan katolle yli katon harjan. Korvausilmaa saadaan käymälätilaan joko oven alta, ikkunasta tai ulkoa korvausilmaventtiilin kautta. Jos asennat kuivakäymälää entiseen vesikäymälään, täytyy käymälätilan katossa oleva poistoilmaventtiili sulkea.

Käymälätuotosten käsittely

Käsiteltävien käymälätuotosten laatuun ja määrään vaikuttaa laitteen toimintaperiaate. Kiinteä käymälätuotos, joka sisältää ulostetta, paperia ja kuiviketta, voi olla täysin tai osittain kompostoitunutta laitteesta tyhjennettäessä. Osittain kompostoitunut tai kompostoitumaton käymäläjäte laitetaan erilliseen kompostoriin kompostoitumaan eli jälkikompostoidaan. Kompostoituessa tilavuus voi vähentyä jopa yhteen kolmannekseen. Lisäksi neste voi olla puhdasta virtsaa tai ulosteen läpi suotautunutta suotonestettä. Vähävetisissä malleissa tuotosten seassa on myös huuhteluvettä. Lisää kompostoinnista ja nesteiden käsittelystä tästä.

Istuimet

Perinteisissä ulkohuusseissa on puinen istuintiski, mutta on myös kuivakäymälälaitteita, joissa on istuin valmiina säiliön päällä. Lisäksi on laitteita, jotka voidaan yhdistää kuilulla joko puiseen istuintiskiin tai erilliseen istuimeen. Istuimia on saatavana eri materiaaleista (muovi, posliini ja metalli) ja ne voivat olla myös virtsan erottelevia, vähävetisiä, silppuavia ja/tai alipaineella toimivia.

Laitemallivertailu

Vertailua voi tehdä käymälätyypin, asennustavan, syntyvien tuotosten, käyttäjämäärän, lämpötilavaatimuksen (ulko- vai sisäkäymälä) ja/tai sähkön tarpeen mukaan. Alla on tarkemmat selostukset vertailussa käytetyistä luokituksista.

Vertailu on tehty helpottamaan kuivakäymälälaitteen valintaa. Käymälälaitteen lyhyt tuotekuvaus sisältää vertailuluokat, tuotteen nimen ja lyhyen luonnehdinnan. Pitkä tuotekuvaus sisältää lisäksi laitteen mitat ja linkin laitetta myyvän yrityksen verkkosivuille, josta löytyy perusteellisemmat tiedot.

Käymälätyypit

Kompostoivat kuivakäymälät

Virtsa ja uloste kerätään samaan säiliöön, josta ulostemassan läpi suotautunut virtsa ns. suotoneste kerätään erikseen. Kompostoivista kuivakäymälöistä on saatavana eniten laitevaihtoehtoja kaikista käymälämalleista: lokero-, vaihto- ja suursäiliöllisiä malleja tai niin sanottuja kuivikekäymälöitä. Mitä suurempi säiliö, sitä pidempi tyhjennysväli. Kiinteän käymäläjätteen täytyy kompostoitua vähintään vuoden ajan joko laitteessa tai jälkikompostissa. Suotonestettä voidaan käyttää esimerkiksi kompostin kiihdykkeenä tai koristekasvien lannoitteena vuoden vanhentamisen jälkeen.

Haihduttavat kuivakäymälät

Kaikki tuotokset kerätään samaan säiliöön, josta neste haihdutetaan lämpövastuksen ja tuuletuksen avulla. Käymäläkomposti tyhjennetään istuimen alaosasta jälkikompostoitumaan. Haihduttavat käymälät eivät kestä käyttäjämäärän ylityksiä.

Tuhkaavat kuivakäymälät

Haihduttavat virtsan ja tuhkaavat ulosteen. Tuhkaava kuivakäymälä kuluttaa eniten sähköä ja vaatii korvausilmaventtiilin ulkoseinään. Ennen jokaista käyntikertaa istuinkulhoa suojaamaan laitetaan vesitiivis paperipussi, jonka avulla tuotokset putoavat polttokammioon. Käyttökerrat päivässä on rajoitettu. Kylmät tuhkat voidaan käyttää lannoitteena koristekasveille.

Vähävetiset käymälät

Käymälän huuhteluun käytetään vain muutama desilitra vettä, joten kertyvän jätteen määrä pienenee merkittävästi. Vähävetinen käymälä voi olla myös istuimessa virtsan erotteleva, jolloin virtsalle tarvitaan säiliö ja kiinteälle aineelle kompostori. Osa laitteista toimii alipaineella ja saatavana on myös tuotokset silppuava istuin. Etuna on se, että kompostisäiliön ei tarvitse välttämättä olla istuimen alapuolella vaan se voidaan sijoittaa vapaammin.

Erottelevat kuivakäymälät

Virtsa johdetaan istuimessa omaan säiliöön sen sekoittumatta ulosteen, kuivikkeen ja paperin kanssa. Virtsaa kertyy n. 1,5l/ päivässä/ henkilö, joten virtsan varastointi ja käyttökohde on suunniteltava etukäteen. Eroteltu virtsa on puhdasta ja sitä voidaan käyttää lannoitteena kesä-heinäkuussa. Kiinteä käymäläjäte täytyy jälkikompostoida.

Kuivapisuaarit

Kuivapisuaarit toimivat täysin ilman vettä. Laitteissa on hajulukko ja säiliön/säiliöiden määrä ja tilavuus määrittää käyttäjämäärän. Kerättyä virtsaa voi käyttää kuukauden vanhentamisen jälkeen lannoitteena kesä-heinäkuussa.

Pakastavat kuivakäymälät

Kaikki tuotokset kerätään samaan säiliöön istuimen alle, jossa ne jäätyvät. Säiliöön laitetaan biojätepussi ennen käyttöä ja säiliö tyhjennetään pusseineen lämpöeristettyyn, tiivispohjaiseen ja katettuun kompostoriin. Kuiviketta täytyy lisätä runsaasti kompostoriin tyhjennettäessä, eikä tuotosta saa laittaa jäteastiaan. Pakastavat kuivakäymälät ovat pienikokoisia, joten säiliö täytyy tyhjentää usein. Käymälän asentaminen on helppoa ja vaatii vain sähköpistokkeen.

Yöastiat

Istuimen alla on säiliö, johon kerätään kaikki tuotokset. Käytännössä yöastia on kannellinen potta, jonka tuotokset tyhjennetään päivittäin kompostoriin.

Asennus

Tällä kuvataan sitä, miten laite asennetaan käymälätilaan. Lisäksi täytyy ottaa huomioon mahdollisten nestesäiliöden sijoitus ja letkujen/putkien läpiviennit sekä ilmanvaihtoputken asennus. Kaikki muut laitteet paitsi pakastavat ja yöastiat tarvitsevat ilmanvaihtoputken, joka on hyvä asentaa mahdollisimman suorana yli katonharjan korkeuden. Sisäkuivakäymälöissä suositellaan lisäksi käytettävän sähköistä tuuletinta ilmanvaihdon tehostamiseen, ellei sitä ole laitteessa. Ulkokäymälöihin on saatavana tuulituulettimia.

2 krs.

Käymäläjätesäiliö asennetaan alempaan kerrokseen lattian alle ja yhdistetään kuilulla käymäläistuimeen tai istuintiskiin. Kompostisäiliöstä johdetaan suotoneste erilliseen säiliöön.

Lattian läpi

Käymäläjätesäiliö asennetaan käymälätilaan istuinkorkeuteen ja laitteen tyhjennysluukut ovat rakennuksen ulkoseinällä lattiatason alla.

Seinälle

Kuivapisuaarit asennetaan seinälle ja virtsankeräyssäiliö yhdistetään letkulla/putkella joko käymälätilaan lattian alle tai seinän taakse.

Lattian ja seinän läpi

Ulkohuusseihin asennettavat kuivakäymälälaitteet, joiden säiliön päällä on istuin. Säiliö asennetaan takaseinän läpi istuinkorkeuteen käymälätilaan. Säiliö tyhjennetään rakennuksen takaa tai siinä voi olla pyörät, jolloin tyhjennettäessä säiliö vedetään pois käymälätilasta ja irrotetaan ilmanvaihtoputki.

Lattian päälle

Lattian päälle asennettavissa malleissa käymäläjätesäiliö on istuimessa. Haihduttavissa, pakastavissa ja tuhkaavissa laitteissa ei ole erillisiä nestesäiliötä. Muissa lattian päälle asennettavissa malleissa virtsa- tai suotonestesäiliöt liitetään letkulla istuimeen joko käymälätilaan, lattian alle tai seinän taakse.

Käyttäjämäärä

Käyttäjämäärällä viitataan montako käyttäjää voi käyttää laitetta (2 henkeä, 4 henkeä, 6 henkeä tai yli 6 henkeä), käyntitiheys päivässä voi myös olla rajoitettu. Tarkista aina valmistajan suositukset, myös liian vähäinen käyttö voi aiheuttaa ongelmia laitteen toimintaan. Luokitus on keinotekoinen ja laitteen toimintaperiaate vaikuttaa siihen, kuinka tiukasti annettua luokitusta on syytä noudattaa. Se on kuitenkin tärkeä kriteeri laitteen valinnassa ja sitä on hyvä noudattaa erityisesti, kun on kyse haihduttavista, tuhkaavista ja yleensä lattian päälle asennettavista malleista. Niissä laitteen haihdutuskapasiteetti tai säiliön koko ei riitä ilmoitetun käyttäjäkapasiteetin ylittävän nestekuormituksen käsittelyyn. Luokkaan säiliön/säiliöiden tilavuudesta kiinni kuuluvissa laitteissa on periaatteessa rajoittamaton kapasiteetti.

Käymälätuotokset, keräysastioiden määrä

Luokituksella kuvataan käsittelyä vaativien käymälätuotosten laatua. Ohjeet käsittelyyn löytyy tästä. Kiinteä käymäläjäte sisältää ulostetta, paperia ja lisäksi kuiviketta. Eroteltu virtsa on istuimessa omaan säiliöön kerättyä virtsaa, joka ei ole sekoittunut ulosteen kanssa. Suotoneste jälkierotellaan ulosteesta ja se sisältää taudinaiheuttajabakteereita. Suluissa on keräysastioiden/-säiliöiden määrä.

Tuhkaa (1), Eroteltua virtsaa (1), Kiinteää käymäläjätettä (1), Eroteltua virtsaa ja kiinteää käymäläjätettä (2), Suotonestettä ja kiinteää käymäläjätettä (2), Ulostetta, paperia ja virtsaa (1), Ulostetta, paperia, virtsaa ja huuhteluvettä (1), Ulostetta, paperia ja huuhteluvettä sekä eroteltua virtsaa (2)

Lämpötilavaatimus

Lämpötilavaatimus luokittelee laitteet niiden sopivuuden mukaan ulkokäymälään tai sisätiloihin asennettavaksi. Osa laitteista vaatii lämpimän tilan toimiakseen, eikä niitä voi asentaa ulkokäymälään, jolloin talviaikana laite sisältöineen voi jäätyä. Sitten on laitteita, joita voi käyttää myös pakkasella. Talvikäytön edellytyksenä voi olla nesteletkujen eristäminen ja -säiliöiden täyttyminen vain puolilleen. Putkia ja säiliöitä voi pitää lämpimänä myös lämpökaapeleiden avulla.

Vain kylmään tilaan

Kuivakäymälälaite soveltuu käytettäväksi vain ulkokäymälässä. Laitteen asennustapa lattian ja/tai seinän läpi sekä tyhjennys ulkoseinän kautta on suunniteltu sopivan nimenomaan ulkohuusseihin.

Vain lämpimään tilaan

Käymälälaite on suunniteltu käytettäväksi vain lämpimässä sisätiloissa. Laite voi rikkoutua, jos sitä käytetään kylmässä tilassa. Joitain laitteita voi kyllä säilyttää talviajan kylmissä tiloissa esim. pakastava.

Lämpimään ja kylmään tilaan

Kuivakäymälälaite soveltuu käytettäväksi sekä ulkokäymälässä, että sisätiloissa.

Sähkötarve

Osa laitteista ei voi käyttää ilman sähköä. Jotkut laitteet toimivat akkuvirralla tai aurinkosähköllä. Laitteet, joissa sähköä tarvitsee vain tuuletin, toimivat sähkökatkon aikana.

Ei

Laite ei tarvitse sähköä. Sisäkuivakäymälöiksi soveltuviin laitteisiin voidaan asentaa sähköinen tuuletin ilmanvaihdon tehostamiseksi.

Kyllä (laite)

Laite toimii sähköllä, eikä sitä voi käyttää sähkökatkon aikaan.

Kyllä (akku)

Tarkoittaa, että tuuletin tai laite toimii akkuvirralla. Tarkista asia tuotekohtaisesti.

Kyllä (tuuletin)

Laite tarvitsee sähköä tuulettimen toimintaan. Sähkökatkon aikaan sitä voi kuitenkin käyttää.