Sanitaation kehittäminen ja yhteisöllinen yrittäminen Dar es Salaamissa (Tansania)

Hankkeen kohdealue on Dar es Salam Tansaniassa, jossa jopa 80% väestöstä on vailla asianmukaista sanitaatiota, jätevesi- ja vesihuoltoa.

Hankkeessa kehitetään vesihuoltoa ja sanitaatiota kestävän kehityksen periaatteiden (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurillinen) mukaisesti ja parannetaan täten kokonaisvaltaisesti asukkaiden elinoloja ja elämänlaatua.

Hankkeen kohdealue on Dar es Salam Tansaniassa, jossa jopa 80% väestöstä on vailla asianmukaista sanitaatiota, jätevesi- ja vesihuoltoa. Hanketta toteuttaa yhteisö, Federation of Urban Poor called PHAST Ujenzi, PU, sekä heidän kanssaan yhteistyössä toimiva kansalaisjärjestö, Center for Community Initiatives. Lisäksi hankealueiden laajentuessa eri kaupunginosiin 2. ja 3. vuonna toimitaan yhteistyössä olemassa olevien naisten sanitaatioryhmien kanssa. Hankkeessa autetaan Phast Ujenzi -yhteisöä kehittämään sanitaatioon liittyvää toimintaa koko kaupungissa. Phast Ujenzi on pääosin naisista koostuva yhteisö, joka tarvitsee lisärahoitusta ja erityisesti koulutusta saadaakseen toimintansa ja perustettavan sosiaalisen yrityksensä käyntiin ja kannattavaksi. Hankkeessa annetaan opastusta ja koulutusta ekologisesta sanitaatiosta sekä hygienia-asioista. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintojen taloudelliseen kestävyyteen sekä vähemmistöihin ja esteettömyyteen käymälöitä rakentaessa. Tarkoituksena on rakentaa ekologisia kuivakäymälöitä koteihin ja kouluille koko yhteisön hyödynnettäväksi. Käymälätuotoksia kompostoidaan ja käytetään myytävien vihannesten kasvattamiseen.

Hankkeen toiminta-alueet ovat 1. vuonna Keko Machungwan slummialue (Temeken kaupunginosa), 2. vuonna Vingungutin slummialue (Ilalan kaupunginosa) ja 3. vuonna Tandalen slummialue (Kinondonin kaupunginosa).

Kattamalla perussanitaatiotarpeita ja esittelemällä kuivasanitaatiota näille eri kaupunginosissa oleville asutusalueille koko Dar Es Salaamin kaupunki on hankkeen kohde- ja vaikutusaluetta. Tämän myötä toimintoja ja käymälöitä on mahdollista helposti monistaa tulevaisuudessa, kun eri alueilla on mallikohteita ja jo käynnissä olevaa ekologisen sanitaation ympärille kehittynyttä toimintaa sekä osaamista.

Hanketta toteutetaan yhdessä Käymäläseura Huussi ry:n ja Aalto-yliopiston opiskelijaryhmän kanssa. Katso hankkeen esittelyvideo!

Ota yhteyttä:
Projektipäällikkö Sari Huuhtanen
sähköposti: sari.huuhtanen (at) huussi.net
puh: +358 45 356 4099