Sambian kuivasanitaatio-ohjelma

Hankkeen tavoitteena on parantaa Sambian huonoa sanitaatiota, vesi- ja hygienia-olosuhteita. Lisätäkseen hankkeen vaikuttavuutta ja kattavuutta yhdistimme aikaisemmat erilliset hankkeet Sambiassa isommaksi, kuivasanitaation maa-ohjelmaksi, jossa on useita projektialueita eri puolilla Sambiaa. Projektialueet sijaitsevat Lusakan, Monzen, Livingstonen ja Kitwen kaupungeissa ja niiden lähiöissä ja lähialueilla.

Projektin tuloksena hankealueiden sanitaatio paranee ja taudit vähenevät. Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta, kuivakäymälöiden tunnettuvuutta ja hyväksyttävyyttä sekä käymälätuotosten käyttöä niin yhteisöissä kuin kansallisellakin tasolla. Hankkeen aikana mm. rakennetaan kuivakäymälöitä ja vesipisteitä, annetaan koulutusta ja tiedotusta, luodaan kysyntää ja markkinoita sekä toimeentuloa kuivasanitaation ympärille keskittyville pienyrityksille.

Hankkeessa tehdään vaikuttamistyötä erityisesti valtion ja paikallishallinnon kanssa. Tutkimalla käymälätuotosten lannoitekäyttöä (esim. viljelykokeet ja ravinnearvot, taudinaiheuttajien ja haitta-aineiden leviäminen) niin ruokakasveilla kuin metsäviljelyssä voidaan saada sekä paikallisten asukkaiden että viranomaisten käyttöön tutkittua paikallistietoa käymälätuotosten turvallisesta käytöstä.

Hankkeen paikallisena kumppaneina toimivat Livingstone Green Iniative (LGI), Network of Environmental Concerns and Solutions (NECOS) ja Green Living Movement (GLM). Lisäksi hanke toimii keskeisesti mm. paikallisten ja kansallisten viranomaisten, palveluntarjoajien, oppilaitosten ja yksityisten yritysten kanssa.

Lisätietoa:
Projektipäällikkö
Sari Huuhtanen
sari.huuhtanen(at)huussi.net
p. 045 356 40 99