Sambian kuivasanitaatio-ohjelma

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Sambian huonoa sanitaatiota, vesi- ja hygienia-olosuhteita. Vaikuttavuuden ja kattavuuden lisäämiseksi hankkeessa yhdistettiin aikaisemmat erilliset hankkeet Sambiassa isommaksi, kuivasanitaation maa-ohjelmaksi, jossa on useita projektialueita eri puolilla Sambiaa. Projektialueet sijaitsevat Lusakan, Monzen, Livingstonen ja Kitwen kaupungeissa ja niiden lähiöissä ja lähialueilla.

Projektin tuloksena hankealueiden sanitaatio parani. Tavoitteena oli lisätä erityisesti ihmisten tietoisuutta, kuivakäymälöiden tunnettuvuutta ja hyväksyttävyyttä sekä käymälätuotosten käyttöä niin yhteisöissä kuin kansallisellakin tasolla. Hankkeen aikana mm. rakennettiin kuivakäymälöitä ja vesipisteitä, annettiin koulutusta ja tiedotusta, luotiin kysyntää ja markkinoita sekä toimeentuloa kuivasanitaation ympärille keskittyville pienyrityksille.

Hankkeessa tehtiin vaikuttamistyötä erityisesti valtion ja paikallishallinnon kanssa. Tutkimalla käymälätuotosten lannoitekäyttöä (esim. viljelykokeet ja ravinnearvot, taudinaiheuttajien ja haitta-aineiden leviäminen) niin ruokakasveilla kuin metsäviljelyssä saatiin sekä paikallisten asukkaiden että viranomaisten käyttöön tutkittua paikallistietoa käymälätuotosten turvallisesta käytöstä.

Hankkeen paikallisena kumppaneina toimivat Livingstone Green Iniative (LGI), Network of Environmental Concerns and Solutions (NECOS) ja Green Living Movement (GLM). Lisäksi hanke toimi keskeisesti mm. paikallisten ja kansallisten viranomaisten, palveluntarjoajien, oppilaitosten ja yksityisten yritysten kanssa.