Kuivakäymälän hankinta – tuumasta toimeen!

Vuonna 2013 toteutetaan Kuivakäymälän hankinta – tuumasta toimeen! -hanketta. Hankkeen rahoitus saadaan Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämästä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013).

Hankkeen tavoitteena on tiedottaa ja antaa neuvontaa haja-asutusalueen asukkaille kuivakäymälän valinnasta ja käyttökelpoisuudesta kiinteistökohtaisen jätevesiratkaisun osana. Hankkeen kohde-alueena on Pirkanmaan viemäriverkoston ulkopuolelle jäävä kylät ja taajamat. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää hankkeen toteuduttua koko maassa.

Hankemateriaalit

Esitteet

Sisäkuivakäymälän hankintaa helpottamaan on julkaistu huhtikuussa 2013 seuraavat oppaat:

Sisäkuivakäymälän ABC – Hankinta

Sisäkuivakäymälän ABC – Laitemallit

Sisäkuivakäymälän ABC sarjan kolmas osa julkaistu 16.10.2013

Sisäkuivakäymälä ABC – käymälätuotokset kiertoon

Voit ladata ja tarvittaessa tulostaa tiedostot omaan käyttöösi. Mikäli tarvitset painettuja, värillisiä esitteitä tiedustele asiasta lisää toimistoltamme: toimisto@huussi.net

Luentomateriaalit

Luomu Urea 2014

Virtsa ruoantuotannossa, Eeva-Liisa VIskari

Ravinteiden kierrätys ruokaketjussa, Eija Hagelberg

Virtsan lannoitekäyttö/lannoitevalmistelaki, Arja Vuorinen

Rakennusala ja virtsan erottelu, mitä vaadittaisiin? Outi Palttala

Virtsa luomulannoitteena, Jukka Lassila

Virtsaa lannoitteeksi, Raini Kiukas, työpajan alustus

Opi huusseista info to 21.11.2013

Kuivakäymälän hankinta, laitemallit, kompostointi ja lannoitekäyttö esitelmä.

Näsijärven purjehdusseuran Ympäristöilta Jänissaaressa ma 21.10.2013

Keskustelua käymätuotosten käsittelystä ja  esitelmä

Kuivakäymälät osaksi haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuja – Asiantuntijaretki Biolanin tiloihin 26.9.2013

Jätevesien käsittelyn vaihtoehtojen vertailu vesiensuojelunäkökulmasta, Asko Särkelä, MMM, ympäristöasiantuntija Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Kuivakäymälän hankinnassa huomioitavaa ja eri laitemallit, Aino-Maija Kyykoski, ins., Projektikoordinaattori, Käymäläseura Huussi ry

Kuivakäymälä vanhaan taloon – kuivakäymälän asennuksesta huomioitavaa, Olli Borg, DI, Suomen ympäristösuunnittelu Oy

Biolan Oy yritysesittely, Olli Nieminen, myyntipäällikkö, Biolan Oy

Tampereen ammattikorkeakoululla 7.8. järjestetyn jätevesi-illan luennot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella, Reetta Toivanen, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kuivakäymälän suunnittelu julkiseen tilaan ja kokemuksia käytöstä, Renja Yrjönen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely, Susanna Pakula, Käymäläseura Huussi ry