ODF2030 – Kestävän sanitaation kehityshanke Ghanassa

ODF2030 – Kestävän sanitaation kehityshanke Ghanassa lisää Hon kunnan paikallishallinnon ja instituutioiden kapasiteettia sekä mobilisoi asukkaita sanitaatiotavoitteiden saavuttamiseksi.
Hankkeen tavoitteet on linjattu kansallisten ja alueellisten kehitysstrategioiden sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tällä hetkellä alle 20 prosenttia Hon väestöstä on kehittyneiden sanitaatiopalveluiden piirissä ja avoimeen maastoon ulostaminen (Open Defecation) on yleistä. Tämä aiheuttaa merkittävän riskin asukkaiden terveydelle ja ympäristölle.

Hanke tukee paikallishallinnon toteuttamia ECOSAN -kampanjoita kaupunki- ja maaseutualueilla. ECOSAN -ratkaisut parantavat hygieniaa ja terveyttä, lisäävät ruokaturvaa ja vähentävät köyhyyttä orgaanisten lannoitteiden käytön kautta, sekä parantavat ympäristön tilaa ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin neljään Suomen kehityspolitiikan painopistealueeseen. Naiset ja tytöt ovat projektin pääkohderyhmiä.

Paikallisten kumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen sisältää mm. peruskartoituksia, koulutuksia, alueellisten sidosryhmien dialogia, pilotteja, vertaisarviointeja sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointeja. ECOSAN -kampanjoiden seurauksena yksityiset sanitaatioinvestoinnit lisääntyvät, saadaan 14 uutta Open Defecation Free (ODF) –statuksen saanutta kylää, sekä 14 kylää ja 2 asuinaluetta tuottavat ja hyödyntävät orgaanisia lannoitteita. Keskeisimmät tuotokset sisältävät kurssit kouluttajien kouluttamiseksi, vuosittaiset sidosryhmäfoorumit ja yleisötilaisuudet, teknologia- ja palvelupilotit sekä ECOSAN liiketoimintamallit.

ODF2030 –hankkeen suoria hyödynsaajia ovat Ho Municipal Assembly ja Ho Technical University, joita tuetaan myös alueellisessa verkostoitumisessa. Muita suoria hyödynsaajia ovat ECOSAN –kampanjoihin osallistuvat kylät ja kaupunkialueet. Hon paikalliset kumppanit ovat sitoutuneita edistämään ECOSAN–ratkaisuja, joita on jo pilotoitu kouluissa sekä maaseudun kotitalouksissa osana Hon ja Lahden kaupungin pitkäaikaista kuntayhteistyötä. Käymäläseura Huussi ry sekä Lahden ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut tuovat kukin projektiin omaa erityisosaamistaan.