Mobiili ravinteiden talteenotto kenttäolosuhteissa (MORTTI)

Hanke on päättynyt vuoden 2019 loppuun. Hankkeen loppuraportti 2019. 


Hankkeen tavoitteena on kehittää ratkaisuja kenttäolosuhteissa ja ulkoilmatapahtumissa syntyvien käymälätuotosten ravinteiden talteenottoon ja hyödyntämiseen.  Hanke edistää toimillaan kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua on käytössä helposti eri kohteisiin siirrettävä käymäläjätteen käsittely-yksikkö/laitteisto, jolla saadaan niiden sisältämät pääravinteet typpi ja fosfori sekä orgaaninen aines hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Hankkeen toimet on jaettu työpaketteihin:

1. Lähtötilanteen kartoitus potentiaalisilla alueilla, joista valitaan sopivin käsittely-yksikön/laitteiston testaukseen.
2. Vertaillaan erilaisia erotellun virtsan ja kiinteän käymäläjätteen käsittelyyn ja ravinteiden talteenottoon soveltuvia menetelmiä ja niiden kustannuksia.
3. Testataan struviitin valmistusta fosforin talteenottamiseksi erotellusta virtsasta ja lisäksi muita menetelmiä saostuksesta jäljelle jäävän rejektiveden ravinteiden talteen saamiseksi.
4. Virtsan käsittelylaitteiston suunnittelu ja hankinta.
5. Kiinteiden käymäläjätteiden käsittelylaitteiston suunnittelu ja hankinta.
6. Laitteiston testaaminen kenttäolosuhteissa.
7. Analysoidaan laitteistolla tuotettujen lopputuotteiden laatua ja niille soveltuvia käyttökohteita.

Kehitettyä järjestelmää on suunniteltu koekäytettävän erikseen valittavalla puolustusvoimien harjoitusalueella, sillä niillä on toimintaa ja käyttäjiä jatkuvasti. Hyödynsaajia ovat kaikki leiri-, retki- ja massatapahtumia järjestävät yhteisöt, joiden tapahtumissa tarvitaan väliaikaisesti suuri määrä käymälöitä. Hankkeesta hyötyvät myös lannoitevalmisteita käyttävät maanviljelijät ja muut mahdolliset lopputuotteiden hyödyntäjät.

Hanketta toteutetaan yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Käymäläseura Huussi ry:n (KSH) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen (PHRAKL) yhteishankkeena.

Kaksivuotista hanketta rahoittaa Sitra. Alkuperäinen hankeidea osallistui Sitran Ravinnekierto Challenge –kilpailuun.

Hanketta rahoittaa:

small_SITRA_BLACK

Mortti-hanke tiedote 2019