Yhteisölähtöinen kuivasanitaatiohanke, Monze (Sambia)

Hanketta toteuttavat Käymäläseura Huussi ry ja paikallinen kumppani Green Living Movement (GLM) Freedom -nimisellä asuma-alueella Monzen kaupungissa etelä-Sambiassa. Projekti hyödyttää pitkällä aikavälillä koko Monzea, mutta ensisijaisena kohderyhmänä ovat Monzessa toimivat naisryhmät, lapset ja nuoret sekä vammaiset.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kohdealueen sanitaatiota, hygieniatapoja ja antaa ympäristökasvatusta ja täten elinoloja parantamalla ja sanitaatioasioiden ymmärrystä lisäämällä vähennetään alueen köyhyyttä. Projektin aikana rakennetaan kuivakäymälöitä yleisiin kohteisiin kuten kouluille, toreille ja muille tapaamispaikoille sekä muutamia mallikohteita yksityisille perheille. Projektissa edistetään myös puhtaan veden saatavuutta rakentamalla alueelle porakaivoja. Hankkeessa järjestetään lisäksi koulutusta hygieniaan, terveyteen ja kuivakäymälöihin sekä käymäläjätteen käsittelyyn liittyen.

Hankkeen toimenpiteet keskittyvät köyhimpiin yhteisöihin Monzessa ja pyrkivät tuottamaan heille terveellisen asuinympäristön. Tasa-arvoa edistetään mm. toimimalla naisryhmien kanssa ja parantamalla koulujen sanitaatio -ja hyginiatilannetta, joka hyödyttää erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä. Kuivakäymälät edistävät ilmastokestävyyttä, säästävät vettä ja kierrättävät ravinteita (voidaan esim. lisätä puiden istuttamista). Lisäksi kuivakäymälät vähentävät tautien leviämisriskiä ja pohjaveden saastumista.

Ota yhteyttä:
Projektipäällikkö Sari Huuhtanen
sähköposti: sari.huuhtanen (at) huussi.net
puh: +358 45 356 4099