Lusakan kuivasanitaation kehittämishanke (Sambia)

Yhdistyksen kolmas kehitysmaahanke aloitettiin Keväällä 2008 Sambian pääkaupungin, Lusakan lähiössä Madimbassa. Hanketta toteutetaan yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin NECOS:in (Network for Enviromental Conserns and Solutions) kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa alueen heikkoa sanitaatiota ja lisätä ihmisten hyvinvointia ja hygieniatietoisuutta rakentamalla kuivakäymälöitä ja vesipisteitä sekä antamalla hygieniakasvatusta. Hankkeen (2008-2013) päärahoittajana toimii ulkoasiainministeriö.

Hankealue

Madimba on Lusakan epävirallinen lähiö, joka sijaitsee noin 10 km luoteeseen keskustasta. Alue on pieni, noin 1,2 km2, mutta siellä asuu noin 6000 ihmistä. Noin 20 % asukkaista pitää pieniä kotipuutarhoja ja saavat sitä kautta ruokaa ja elantoa.

Alueella on vaikea vesi ja sanitaatiotilanne sillä siellä ei ole virallista vesijohto- ja viemäriverkostoa. Olemassa olevat vessat ovat kuoppakäymälöitä. Erityisen ongelmalliseksi alueen tekee se, että siellä pohjavesi on lähellä maanpintaa. Monin paikoin (erityisesti sadekauden aikana) vesi “lilluu” pihoilla ja teillä, eikä ojitus/kuivatusjärjestelmiä ole. Niinpä taudinaiheuttajat leviävät helposti veden mukana. Alueella on ollut useita koleraepidemioita. Suojaamattomat pohjavesikaivot ovatkin monin paikoin saastuneet, eikä alueella ole kuin yksi kunnallinen vesipiste, joka on auki muutaman tunnin päivässä.

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Sari Huuhtanen
sähköposti: sambia (at) huussi.net
puh: +358 45 356 4099

Hankekuulumisia

Vuosi 2012

Käymälöiden rakentaminen jatkuu koko vuoden; tavoitteena oli saada vähintään 100 käymälän raja rikottua ja se toteutuikin jo kesäkuun loppuun mennessä. Alueelle tehdään hankkeen puolesta myös toinen porakaivo vesikioskeineen tyydyttämään kasvavan alueen vesitarvetta. Toimintavuonna panostetaan erityisesti koulutusten järjestämiseen sekä käymäläjätteen hyötykäytön tehostamiseen mm. testipellon avulla. Yliopiston kanssa suunnitellaan yhteistyössä ekologisen sanitaation kurssi, jota tarjotaan opiskelijoille, virkamiehille, ympäristöalalla työskenteleville jne. Koulutusta jatketaan myös lääneissä. Elokuussa hanketyöntekijä osallistuu Dry toilet -konferenssiin Tampereella ja marraskuussa Sambian vesifoorumiin Lusakassa. Suomalaiset opiskelijaharjoittelijat tekevät alueella mm. vaikuttavuustutkimusta.

Vuosi 2011

Hankkeen uusi kolmivuotinen vaihe aloitettiin tammikuussa. Uudessa vaiheessa jatketaan käymälöiden rakentamista ja ihmisten kouluttamista. Lisäksi tehdään mm. koulutuksia yhdessä yliopiston kanssa ja läänien terveysviranomaisille. Tavoitteena on pitää koulutuksia kaikissa 9 provinssissa. Kotipuutarhojen määrää lisätään ja lannoitekäyttöä testataan ja tutkitaan.

Vuoden 2011 aikana rakennettiin 23 käymäläyksikköä sekä yleisiin että yksityisiin kohteisiin. Yhteensä vuoden 2011 lopussa käymälöitä alueella oli siis 85. Tällä määrällä 148 perhettä on saanut mahdollisuuden asianmukaisen käymälään. Satunnaiset käyttäjät mukaan luettuna 2076 henkilöä käyttää ko. käymälöitä. Alueelle rakennettu vesipiste vesikioskeineen on palvellut hyvin koko vuoden ja se antaa turvallista vettä keskimäärin 50-80 perheelle päivittäin. Hygieniaa on parannettu mm. käsienpesutelineiden, saippuan ja vedenpuhdistuskloorin jakamisella. Lisäksi alueen terveyttä parannettiin mm. hautaamalla vesikuoppia, joissa likainen vesi levittää sairauksia ja mahdollistaa mm. malariasääskien lisääntymisen. Hygieniakoulutuksia on pidetty mm. teatterin avulla alueen asukkaille ja kouluille. Koulutuksia ja työpajoja pidettiin viranomaisille ja sidosryhmille eri lääneissä. Eri toimintoihin perustettiin 5 yritystä, jotka jatkavat itsenäisesti hankkeen loputtua. Jätehuoltoryhmä toimii jo ilman hankkeen tukea asukkailta kerätyillä jätemaksuilla. Vuoden 2011 aikana kerättiin 125 tonnia jätettä. Toimintaa laajennettiin myös osalle alueen kouluista.

Vuosi 2010

Hankkeessa on rakennettu vuoden 2010 loppuun mennessä 62 kuivakäymälää, suurin osa niistä kotitalouksiin mutta myös alueen kouluille ja kokoontumispaikkoihin. Lisäksi on rakennettu yksi vesipiste, jonka yhteyteen on tehty vesikioski. Vesipiste avattiin loppuvuodesta 2010. Koulutuksia on pidetty workshoppeina sekä yleisötilaisuuksina. Osallistujia niissä on arvioitu olleen noin 2000. Lisäksi on mm. parannettu alueen jätehuoltoa perustamalla jätteenkeräyspisteitä. Jätehuoltomaksuja kerätään alueen asukkailta, ja maksut käytetään alueella olevan jätekontin tyhjentämiseen. Näin toiminta pyörii alkupanostuksen jälkeen omillaan, ilman hankkeen tukea. Toimintaa ja koulutuksia tehdään yhdessä Lusaka City Councilin kanssa.

Touko-kesäkuu 2009

Rakentaminen jatkuu koko ajan. Toukokuussa oli yhteensä 19 vessaa valmiina. Tänä vuonna koulutamme ihmisiä hygienia-asioiden lisäksi myös jätehuollossa ja pyrimme parantamaan alueen heikkoa jätehuollon tilaa mm. järjestämällä alueelle jäteastioita.

Maalis-huhtikuu 2009

Rakentaminen on päässyt sateiden lakkaamisen myötä täyteen vauhtiin. Projektikoordinaattori vieraili alueella maaliskuussa. Kiersimme kaikki uudet käymälät ja käyttö on erittäin runsasta. Vessat olivat erittäin hyväkuntoisia ja asukkaat tuntuivat olevan niihin hyvin tyytyväisiä. Moni on “vessajonossa” eli ilmoittautuneet halukkaiksi vessan rakentamiseen.

Tammi-helmikuu 2009

Sadekausi toi mukanaan koleran myös Lusakaan. Iloksemme voimme todeta, että hankealueellamme ei tänä vuonna ole ollut koleratapauksia. Liekö hygieniakoulutuksemme ja uudet huussit tehonneet? Sadekausi oli erittäin vetinen ja koko Madimba lillui…rakentamista kuitenkin jatkettiin mahdollisuuksien mukaan.

Marras-joulukuu 2008

Rakentaminen jatkui kiivaana. Vuoden loppuun mennessä saatiin valmiiksi 15 huussia. Huussia hakevien määrä on kasvanut mallikohteiden myötä. Osalle hakijoista huussi rahoitetaan lähes kokonaan hankkeelta, vain työtä vaaditaan. Osa taasen maksaa huussin materiaalit lähes itse, hankkeelta annetaan vain rakentajan palveluita.

Syys-Lokakuu 2008

Rakentaminen jatkuu edelleen. Myös yksi vanha käymälä on kunnostettu kuivakäymäläksi. Tämän vuoden rakentaminen pyritään saamaan valmiiksi ennen sadekauden alkua. Kamoto Community Arts- yhteisöteatterin viimeinen sanitaatiokoulutus tänä vuonna.

Heinä-Elokuu 2008

Rakentaminen Madimbassa jatkuu kiivaana. Olosuhteet ovat suotuisat, kuljetusongelmia ei ole ja rakentajat asuvat alueella. Pian on valmiina jo kuusi käymälää. Uudet Opiskelijat aloittivat harjoittelunsa Madimbasta ja jatkavat syyskuun alussa Kalokoon.

Huhtikuu-Kesäkuu 2008

Kamoto Community Arts- yhteisöteatteri piti Madimbassa neljä koulutustilaisuutta. Rakentamisen koulutus pidettiin neljälle paikalliselle Kalokon rakentajamme Isaacin toimesta. Koulutus toteutettiin siten, että Isaac rakensi yhden käymälän lattiatasoon asti, jotta rakentajat näkivät käytännössä, miten perustukset ja pohjaratkaisut toteutetaan. Tämän jälkeen rakentajat alkoivat rakentaa käymälöitä itsenäisesti. Kesäkuun loppuun mennessä oli neljä huussia rakenteilla, joista kaksi olivat lähes valmiita.

Helmi-Maaliskuu 2008

Hanke avattiin virallisesti 15.3 juhlallisin menoin. Paikalla oli asukkaiden lisäksi mm. Sambialainen kehitys- ja asuntoministeri Catherine Namugala ja Suomen Sambian suurlähettiläs Sinikka Antila. Myös kutsuvieraat olivat erittäin innokkaita näkemään uusia käymälöitä ja parantunutta sanitaatiota alueella.

Jo avajaisia ennen hankkeessa kuitenkin tehtiin kiivaasti hommia. Avajaistilaisuuden suunnittelun lisäksi 8.3 järjestettiin tapaaminen, johon kokoontui yli 50 NECOS:in jäsentä ja sidosryhmien edustajaa keskustelemaan hankkeesta ja sen tavoitteista.

Avajaistilaisuutta seuranneella viikolla järjestettiin sanitaatioeksperttien koulutus, jossa projektikoordinaattori ja Kalokon koordinaattori Michelo Katambo toimivat kouluttajana. Koulutukseen osallistui lähes 20 Madimban asukasta.

Galleria