Livingstonen kuivasanitaatio- ja jätehuoltohanke (Sambia)

Sambian eteläosassa sijaitsevat, Victorian putouksistaan tutun Livingstonen kaupungissa elää suuri määrä ihmisiä köyhyysrajan alapuolella ilman pysyvää tulonlähdettä, eikä useimmilla ole pääsyä asianmukaisen vesi- ja sanitaatiohuollon piiriin. Huono sanitaatio aiheuttaa mm. tautien leviämistä ja muita sosiaalisia, ekologisia ja taloudellisia ongelmia. Hankkeen tavoitteena onkin parantaa sanitaation ja jätehuollon huonoa tilaa Livingstonessa, tuoda kuivakäymälöihin perustuva yhteisölähtöinen ekologinen sanitaatio vaihtoehdoksi nykyisille menetelmille ja kehittää toimintatapoja jätehuollon ja sanitaation ansaintalogiikalle.

Hankkeen toimenpiteet keskittyvät köyhimpiin yhteisöihin Livingstonessa ja pyrkivät tuottamaan heille terveellisen asuinympäristön ja kehittämään toimeentulon lähteitä. Tasa-arvoa edistetään mm. kehittämällä torialueella toimivien naisryhmien kompostointia ja taimitarhojen perustamista. Kuivakäymälät edistävät ilmastokestävyyttä, sillä ne sopivat kaikkiin ilmasto-olosuhteisiin, säästävät vettä ja kierrättävät ravinteita (voidaan esim. lisätä puiden istuttamista).

Hankkeen paikallinen kumppani on Livingstone Green Iniative (LGI). Hankkeessa hyödynnetään yhteisössä jo olemassa olevia rakenteita, kuten paikallisten viranomaisten alaisuudessa toimivia toimikuntia sekä kansalaisyhteiskunnan ryhmiä ja avainhenkilöitä. Hanke toimii keskeisesti myös alueen koulujen ja ammattiopistojen kanssa.

Hankkeessa tehtäviä toimintoja ovat mm. 1) tietoisuuden lisääminen ja koulutukset eri kohderyhmille vesi-, sanitaatio- ja hygieniateemoista (WASH); 2) kuivakäymälöiden rakentaminen; 3) kompostoinnin kehittäminen ja taimitarhojen perustaminen; 4) lasinkierrätyksen ja pienyritystoiminnan kehittäminen.

Hyödynsaajina ovat erityisesti kohdealueiden kotitaloudet sekä toreilla työskentelevät naiset ja nuoret, jotka hyötyvät mm. kompostoinnin ja toimeentulomahdollisuuksien paranemisesta. Lasin kierrätys luo työpaikkoja sekä naisille että miehille. Koulujen lapset ja nuoret (erityisesti tytöt) ja sekä heidän vanhempansa hyötyvät hygienia- ja sanitaatio-olojen paranemisesta sekä siihen liittyvistä koulutuksista. Erityisten hyödynsaajien ohella ympäristön tilan paranemisesta hyötyvät kaikki Livingstonen asukkaat.

Hankkeessa mukana myös: Suomen Ympäristöopisto SYKLI sekä
Tampereen Ammattiopisto Tredu

Seuraa Tredulaisten mahtavaa seikkailua Sambiassa: Marraskuu Sambissa Blogista

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Sari Huuhtanen
sähköposti: sari.huuhtanen (at) huussi.net
puh: +358 45 356 4099