Karjalan kylien sanitaation kehittäminen (Venäjä)

Hanke aloitettiin huhtikuussa 2008. Se on luonteeltaan pilotti, joka voidaan mallintaa muuallakin toteuttavaksi. Hankkeen on suunniteltu etenevän kolmivaiheisesti.

Hankealue

Hankealuetta ovat Venäjän-Karjalassa Äänisenrannan piirin (Prionezskin piiri) alueella sijaitsevat kylät (Pai, Soutjärvi) ja Kizhin museoalue, joka on noin 60 km koilliseen Petroskoista.

Karjalan tasavalta – Valtiovaltaelinten virallinen palvelin: suomeksi ja venäjäksi.

Kizhin saari sijaitsee Äänisen saariryhmän keskellä ja on historian, puuarkkitehtuurin ja etnografian ulkomuseo. Kizhin saaren päänähtävyydet puiset sipulikirkot ovat kuuluneet UNESCOn maailmanperintökohteisiin vuodesta 1990.

The KIZHI state open-air museum of history, architecture and ethnography

Hankkeen vaiheet

Ulkoasianministeriö tukee hankkeen toteutusta. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kiinteistökohtaisia esiselvityksiä kylä- ja matkailukohteissa. Tarkastuksissa on selvitetty kiinteistöllä käytössä oleva käymälätyyppi, käymäläjätteen käsittely, jätevesijärjestelmän toimivuus, juomaveden hankinta, omien kaivojen kunto ja maatiloilla lannan varastointi ja käsittely.

Kesällä 2009 aloitettiin kunnostussuunnitelmien laadinta ja kolmannessa vaiheessa kunnostettiin valitut kohteet. Tavoitteena oli saada kyliin puhdasta juomavettä, toimivat kuivakäymälät ja jätevesien puhdistus toteutettuna joko alueellisena vesihuoltojärjestelmänä tai kiinteistökohtaisesti. Hankkeessa voidaan myös kehittää käymäläjätteen ja/tai lantaloiden lietteen hyväksikäyttöä ja kierrätystä. Koko hanke toteutuessaan vähentää merkittävästi toteutusalueella päästöjä pintavesiin ja suojelee pohjavesiä.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Russian Toilet Organization ja Northern Water Problems Institute. Suomalaisia yhteistyökumppaneita ovat Itämeri-instituutti ja Tampereen ammattikorkeakoulu sekä asiantuntijat Tom Frisk Pirkanmaan ympäristökeskuksesta ja Juhani Laurila Kizhin saaren projektivastaava.

Karjala-hankkeiden tukeminen

Hankkeen ensimmäistä vaihetta tukeneet yritykset

Biolan Oy
Lassila & Tikanoja Oy
PikkuVihreä Oy
Raita Environment Oy
Suomen Clivus Oy

Galleria