ISO -standardointi

Käymäläseura Huussi ry on kutsuttu Kenya Bureau of Standards:n käynnistämään kansainväliseen standardointityöhön (ISO TC 224/ WG 8), Guidelines for the management of basic on-site domestic wastewater services, jonka tavoitteena on määritellä tavoitteet ja edellytykset hyvin toteutetuille jätevedenkäsittelyjärjestelmille. Lisäksi tarkoituksena on määrittää alalla käytettävä termistö ja varmistaa puhtaan juomaveden saanti ja toimiva sanitaatio kaikille standarditasolla. Ensimmäinen standardointotyön kokous oli Kenian Nairobissa marraskuussa 2011.

Työn tavoitteena on löytää kestävän kehityksen mukaisia ja yksinkertaisia sanitaatioratkaisuja, jotka on mahdollista toteuttaa myös maailman kaikkein köyhimmillä alueilla. Ratkaisuja pyritään löytämään paitsi teknisiin ongelmiin, myös kulttuurin ja huollon kannalta keskeisiin haasteisiin.

Työhön osallistuu asiantuntijoita ympäri maailmaa. Standardityön lähtökohtana ja asiantuntijoiden rahoittajina eivät ole kaupalliset intressit. Työn loppua kohden kaupallisuus tulee kuitenkin mahdollisesti lisääntymään, sillä kaupallisten toimijoiden puuttuessa sanitaatiota tarvitsevat ihmiset jäävät ilman pyttyjä ja niiden vaatimaa infrastruktuuria. Ratkaisut pohjautunevat käymäläjätösten biokaasu- ja/tai kompostointikäsittelyyn.

Kuva standardisointimatkalta, jonka päätteeksi oli hetki vapaata tutustua Nairobin luonnonpuistoon. Kuva: Dr. Xinbi YANG, Japani