Innovatiivinen sanitaatio Lusakan lähiöissä (Sambia)

Puhtaan veden ja turvallisen sanitaation tunnustamisella ihmisoikeutena on keskeinen rooli elinolojen ja ympäristön tilan parantamisessa Sambiassa. Kestävän ja asianmukaisen sanitaation puutteesta kärsivät erityisesti Lusakan reuna-alueilla asuvat yhteisöt.

Hankkeen kautta pyritään turvaamaan puhtaan veden saatavuus, kestävä sanitaatio ja turvallinen ympäristö näille yhteisöille. Paikallinen kumppani hankkeessa on NECOS ja hankkeen toteutuksessa hyödynnetään NECOS:in ja Käymäläseura Huussi ry:n aikaisemman hankkeen (2008-2013) aikana kerättyjä kokemuksia ja tietotaitoa. NECOS on pyrkinyt jo useamman vuoden ajan kehittämään kohdealueelle ekologisia sanitaatiomenetelmiä, jotka mahdollistavat pohjaveden suojelun ja ehkäisevät ympäristön pilaantumista.

Hanke edistää käsitystä puhtaasta vedestä ja turvallisesta sanitaatiosta ihmisoikeutena ja keskittyy heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantamiseen. Hankkeen hyödynsaajia ovat kohdealueen noin 18000 asukasta, joista suurin osa on heikoimmassa asemassa olevia. Lisäksi hankkeen puitteissa tehdään yhteistyötä eri hallintotasojen poliittisten päättäjien kanssa.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat n. 150 kuivakäymälän rakentaminen yhteisöjen käyttöön sekä eri hallinnon tasojen edustajien sitouttaminen koulutustoiminnan kautta kehittämään kestävämpää sanitaatiopolitiikkaa kansalaisyhteiskunnan kanssa. Hankkeen aikana käynnistetään ekologisen sanitaation koulutusohjelma alueen korkeakouluissa sekä aiheeseen liittyviä käsikirjoja julkaistaan eri toimijoiden käyttöön. Vesi- ja sanitaatiohuoltoon liittyvää elinkeinotoimintaa kehitetään kouluttamalla pk-yrittäjiä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on pyrkiä turvaamaan koko sanitaatioketjun toimivuus ja kestävyys julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallin (PPP) sekä siihen liittyvän lainajärjestelmän kehittämisellä. Vesi-, sanitaatio- ja hygieniateemat yhdistetään hankkeessa kouluissa tapahtuvan kasvatuksen ja toiminnan kautta (WASHE). Lisäksi tavoitteena on edistää virtsan ja ulosteiden hyötykäyttöä viljelyssä.