HIERAKKA – Hiedanranta ravinnekierron ja toiminnallisen tiedottamisen kehitysalueena

Elokuussa 2017 käynnistyneen HIERAKKA -hankkeen tavoitteena on saada lisää tietoa virtsan lannoitekäytön pitkäaikaisvaikutuksista, edistää virtsan lannoitekäyttöä ja –hyväksyntää sekä vaikuttaa asenneilmapiiriin. Tarkoituksena on järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuluttajille, viranomaisille ja asiantuntijoille Hiedanrannassa ja esitellä myös yleisölle hankkeen koepeltoja.  Hankkeen avulla mahdollistetaan ravinnekiertoa kaupungeissa ja vaikutetaan kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun periaatteiden muuttumiseen kiertotaloutta tukeviksi.

Hankkeen toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu, Käymäläseura Huussi ry ja Ekokumppanit Oy  yhteistyössä Tampereen kaupungin Hiedanrannan kehittämisprojektin ja yhteistyöviljelijöiden kanssa.

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 160 000 eurolla (kokonaisrahoitus 200 000 €) Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta. www.ym.fi/ravinteidenkierratys

Lue lisää  www.hierakka.fi

Hankkeen loppuraportti.