Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely

Pöntöstä vesistöön. Ympäristöministeriö.

Haja-asutusalueiden jätevedet koostuvat pienistä puroista, mutta yhdessä niistä kasvaa suurempi virta. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä on säädetty Valtioneuvoston asetuksella (157/2017) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Vuonna 2016 hallitus antoi eduskunnalle käsittelyyn esityksen haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn lievennyksistä. Uusi asetus astui voimaan 3.4.2017 ja uusi takaraja mahdollisille korjauksille on 31.10.2019. Uudessa asetuksessa on tiettyjä lievennyksiä erityisesti littyen kuivanmaan kiinteistöihin. Muutoin asetuksen ja lain sisältö on ennallaan ja edelleen jokaisella kiinteistöllä on huolehdittava siitä, että jätevedet eivät aiheuta vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Asetuksen tarkoitus on huolehtia vesien hyvästä tilasta ja suojella ihmisten terveyttä.

Jätevesineuvonta

Valtakunnallinen jätevesineuvontahanke on päättynyt vuonna 2019. Löydät sivuiltamme paljon tietoa kuivakäymälästä jätevesiratkaisuna ja harmaiden vesien käsittelyyn liittyvää tietoa.

Kuivakäymälä jätevesiratkaisuna

Oman kaivoveden ja oman järven, sekä tietysti myös naapurin vesien suojelu ovat asetuksen keskiössä. Monilla on edelleen se ajatus, että jätevesien käsittely on valtavan kallista ja kohtuuton taakka asukkaille. Ongelmaan on olemassa kuitenkin myös kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, kuten kuivakäymälä ja harmaiden vesien erilliskäsittely. Näillä sivuilla saat enemmän tietoa aiheesta.

Alla myös yhteystietomme, ota rohkeasti yhteyttä, jos mieltäsi askarruttaa kysymys liittyen jätevesin käsittelyyn haja-asutusalueella. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että mustien jätevesien (eli wc-vesien) ja harmaiden jätevesien (eli pesuvesien) erilliskäsittely on kustannustehokkain sekä ympäristön kannalta järkevä vaihtoehto. Kuivakäymälän avulla mustia jätevesiä ei synny kiinteistöllä lainkaan. Lisäksi ihmisten tuottamat hyvät ravinteet saadaan kuivakäymälän avulla takaisin kiertoon ja vettä säästyy parempaan käyttöö

Kuivakäymälämallit

Kuivakäymälämalleja löytyy nykyään melkeimpä jokaiseen tarpeeseen niin sisälle kuin ulos, mökille kuin kokoaikaiseen käyttöön. Kuivakäymälämalleja löydät mm. uusimmasta esitteestämme Kuivakäymälät ja harmaiden vesien käsittely lisää esitteitä täältä. Olemme myös laatineet sivuston avuksi laitemallin valintaan. Hakutoiminnon avulla voi vertailla kuivakäymälälaitteita tuotekohtaisesti mm. laitteen toimintaperiaatteen tai asennustavan mukaan lue lisää ja vertaile käymälälöitä.

Kun lähdet suunnittelemaan kuivakäymälän asentamista, suosittelemme aina ottamaan ensin yhteyttä kunnan viranomaisiin ja selvittämään kunnan rakentamista, jäteveden käsittelyä ja kompostointia koskevat määräykset. Lisäksi suosittelemme käyttämään ammattilaista suunnittelijaa apuna, kun suunnittelette kuivakäymälän asentamista ja harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmää. Harmaiden vesien käsittely on aina tarpeen suunnitella huolella, kun otat käyttöösi kuivakäymälän. Apua ja vinkkejä suunnittelijoista löydät esimerkiksi HaVeSu ry:n sivuilta tai paikalliselta jätevesineuvojaltanne. Myös meiltä saat vinkkejä kuivakäymälän suunnitteluun sekä tietoa suunnittelijoista, jotka tuntevat kuivakäymäläjärjestelmien erityisvaatimukset.

Olemme koonneet kokemuksia sisäkuivakäymälöistä kätevästi yksiin kansiin, Kokemuksia kuivakäymälöistä sisätiloissa -esite löytyy täältä.

Hyödyllisiä sivuja ja esitteitä

ABC esitteet valokuva

Käymäläseura Huussi ry on tuottanut paljon materiaalia liittyen mm. kuivakäymälän valintaan, eri laitemalleihin ja käymälätuotosten käsittelyyn. Kaikki esitteemme löydät sähköisessä muodossa täältä.

HUOM! Uutuutena on julkaistu sivusto avuksi laitemallin valintaan. Laitemalleja voi vertailla tuotekohtaisesti mm. laitteen toimintaperiaatteen tai  asennustavan mukaan täältä.

Hyödyllisiä esitteitä:

Kuivakäymälät ja harmaiden vesien käsittely (2019)

Suomalaiset kuivakäymälät ja harmaiden vesien käsittely (2016)

10 KOVAA-kuivakäymälästä

Sisäkuivakäymälän ABC-hankinta

Sisäkuivakäymälän ABC – laitemallit

Sisäkuivakäymälän ABC- käymälätuotokset kiertoon

Torrtoalett ABC

Ympäristöhallinnon haja-asutusalueisiin liittyvät neuvonta-sivut löytyvät täältä.

Myös paikalliset vesiensuojeluyhdistykset ovat tuottaneet hyödyllisiä oppaita asukkaiden käyttöön. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on julkaissut mm. seuraavat oppaat:

KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY. Suunnittelusta käyttöön.

Kesämökin PESUVEDET JA KUIVAKÄYMÄLÄT.

Videot

Kuivakäymälän asennus, jätevesineuvonta 2018

Kompostoiva kuivakäymälä uudisrakennukseen

Omakotitalon vesivessan vaihto kuivakäymäläksi

 Haja-asutuksen jätevedet

Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys ry on tuottanut 4 videota erilaisista kuivakäymälä- ja vähävetisistä järjestelmistä sekä  miksi käymälä- ja pesuvesien erottelu on kannattavaa. Yhdistyksen yritysjäsenten videoita on 6. Videot on koottu yhteiseen haja-asutuksen jätevedet  soittolistaan.

Tutkimusta ja tietoa

Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys ry on tutkinut haja-asutusalueiden jätevesien koostumusta ja valintapolkua HAIKU-hankkeessa vuonna 2010-2012. Hankkeen tuloksena todettiin, että käymälä- ja pesuvesien erottelu ja erilliskäsittely on ylivertainen kiinteistökohtainen jätevesien käsittelymenetelmä. Lisätietoa hankkeesta täältä.

Myös Suomen ympäristökeskus on tutkinut aihetta ja tullut samaan lopputulokseen. Lisätietoja aiheesta löydät mm. täältä.

Suurin osa rehevöittävistä ravinteista, orgaanisesta aineesta ja ulostebakteereista on mustissa jätevesissä (wc-vesissä). Juuri näitä pyritään jätevesistä poistamaan jätevesien käsittelyn avulla. Allaolevasta kaaviosta selviää, että harmaiden vesien erilliskäsittely tekee jätevesien käsittelystä huomattavasti helpompaa. Erilaisia harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmiä on olemassa markkinoilla useita.

Jätevesien kuormituksen jakaantuminen. Kuva: Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.

Jätevesien kuormituksen jakaantuminen. Kuva: Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.

Kuivakäymäläluento