Kuivakäymälöiden käytön edistäminen Karjalan tasavallassa (Venäjä)

Hankkeen tausta ja toteutus

Karjalan kylien sanitaation kehittämishanke käynnistyi huhtikuussa 2008. Tehtyjen selvitysten perusteella todettiin, että käymäläjätteen käsittelyssä on paljon kehittämistä, jätevesiä ei pääsääntöisesti puhdisteta ja kaivojen kunnossa on parantamista. Hyvin hoidetuista, toimivista ja nykyaikaisista kuivakäymälöistä ei kuitenkaan ole esimerkkejä juuri missään Venäjän Karjalassa. Ainoastaan Kizhin saarella on käytössä nykyaikaisia kuivakäymälämalleja, mutta siellä suuri käyttäjämäärä vaikeuttaa huoltoa ja laitteiden ylläpitoa.

Yhteistyökumppaneiden kanssa etsittiin julkisia kohteita, joissa voidaan esitellä ja ohjata suomalaisten nykyaikaisten kuivakäymälöiden asianmukaista käyttöä, huoltoa ja ylläpitoa. Ympäristöministeriö myönsi tukea kahden esimerkkikohteen toteutukseen Venäjän Karjalassa. (Katso kuvat galleriasta.)

Suomalaiset asiantuntijat suunnittelevat käymälät, ohjaavat niiden rakentamista, laitteiden asennusta, huolto- ja käyttöönottoa. Koulutusta järjestetään toteutuksen eri vaiheissa. Suomalaiset laitevalmistajat toimittavat kohteisiin kuivakäymälälaitteet. Karjalaisosapuolet rakentavat käymälät, hankkivat niihin tarvittavan puutavaran ja palkkaavat rakentajat. Kohteissa seurataan kävijämääriä, huolto- ja ylläpitotoimia, joista raportoidaan vuosittain yhdistykselle.

Hankeyhteistyö

Käymäläseura Huussi ry vetämässä hankeessa ovat mukana Venäjältä Äänisenrannan piiri ja sen alueella sijaisevat leirikeskus ja museo sekä asiantuntijat NWPI:stä (Nothern Water Problems Institute) ja Kizhin ulkomuseosta. Suomalaiset asiantuntijat Juhani Laurila ja Raini Kiukas (Kopli Oy) ovat suunnitelleet käymälät. Juhani Laurila on ollut mukana useassa hankkeessa Karjalassa mm. on tehnyt jätehuoltosuunnitelman ja asentanut kuivakäymälöitä Kizhin saarelle. Raini Kiukkaalla on paljon kokemusta käytännön vesiensuojelutyöstä, haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn ongelmista ja kuivakäymälöistä. Denis Kovyazin avustaa rakentamisen ohjauksessa ja ohjeiden kääntämisessä. Hän teki maastoselvityksiä Karjalassa kesällä 2008. Lassila & Tikanoja ja Raita Environment yrityksillä on myyntikanavat Venäjälle ja niiden kautta toimitetaan käymälälaitteet Karjalaan

Hankkeen edistyminen

Maaliskuussa 2009 käytiin Soutjärvellä ja Derevjannoessa suunnittelemassa uusien käymälöiden pohjaratkaisuja ja sijoituspaikkaa kiinteistöillä. Käymälärakennusten piirustukset valmistuivat huhtikuussa. Rakennustyöt aloitettiin juhannusviikolla ja käymälät valmistuivat loppusyksystä. Marraskuussa käytiin arvioimassa kohteiden toteutuksen onnistuminen, laitteiden asianmukainen käyttö sekä huolto- ja ylläpitotoimien riittävyys. Hankkeen aikana valmistuneet ohjeet koottiin yhdeksi venäjänkieliseksi julkaisuksi Kuivakäymälöiden suunnittelu ja rakentaminen. Katso kuvia galleriasta.

Galleria