Kuivakäymälöiden standardointi ja CE-merkintä -hanke

Rakennustuotedirektiivi (89/160/EC) pyrkii yhtenäistämään kaikki EU-maiden rakennusten sisälle asennettavien tuotteiden standardit. Samassa yhteydessä myös sisälle asennettavien kuivakäymälöiden standardointi tulee ajankohtaiseksi. Kuivakäymälöille ei ole tällä hetkellä olemassa Suomessa tai Euroopan unionissa standardia, joka kattaisi kaikki kuivakäymälämallit. Vain sähkökäyttöisille kuivakäymälöille on olemassa oma standardinsa. Vähitellen standardien yleistyessä myös kuivakäymälöille sellainen varmasti tehdään.

Kuivakäymälän standardinmukaisuus voidaan osoittaa testaamalla. Kuivakäymälöitä ei testata Suomessa tai Euroopassa järjestelmällisesti, vaikka testauskriteerejä on kehitetty Norjassa jo 1970-luvulla. Yksi testausmetodi on käytössäkin pohjoismaista ympäristömerkkiä, joutsen-merkkiä, varten.

Hankkeen tuloksena yksi suomalainen valmistaja on hakenut CE-merkintää. Laajemman testausmetodin kehittäminen on vielä kesken ja odottaa lisärahoitusta.

Lisätietoja CE-merkinnästä:
Hankeraportti CE-merkintä (pdf, 543 kt)
Ecosan-konferenssissa (3rd International Ecological Sanitation Conference) pidetty powerpoint-esitys (eng.)