BIOUREA – Innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa

Hankkeen tavoitteena on laatia malli ja kokeilla käytännössä laajamittaisen erilliskerätyn virtsan ja käymäläkompostin keräyksen, käsittelyn ja hyötykäytön teknisiä toteutuksia sekä edistää erilliskerätyn virtsan ja käymäläkompostin tuotteistamista lannoitevalmisteeksi.

Ensimmäisenä vuonna kerätään virtsaa ja käymäläkompostia lannoitekäyttöön, etsitään sopimusviljelijät sekä vanhennetaan ja kompostoidaan biomassat turvallista käyttöä varten. Toisena vuonna toteutetaan lannoitus- ja kasvatuskokeet ja tehdään lannoite-, hygienia-, turvallisuus- ja satokokeet. Lisäksi laaditaan kustannus- ja elinkaaritarkastelut virtsan erilliskeräyksen vaativan infrastruktuurin ja nykyisen jätevesienpuhdistusjärjestelmän välillä.

Hanke toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Käymäläseura Huussi ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishankkeena. Hankkeessa ovat mukana Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MKT) asiantuntijana sekä yhteistyöviljelijä, jonka kanssa toteutetaan lannoituskokeet.

Hanketta rahoitetaan ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta (ns. Raki-ohjelma).

Hankkeen loppuraportti.

Sopimusviljelijät

Sopimusviljelijäksi halukkaita ilmoittautui kaikkiaan viisi viljelijää. Näistä yhteistyökumppaneiksi valittiin maanviljelijät Iittalasta ja Kangasalta.

Mikkolan tila

Mikkolan tila sijaitsee Iittalassa. Tällä hetkellä tilaa viljelee jo 7. sukupolvi, sukupolven vaihdos on tilalla juuri käynnissä ja nuori isäntäpari valmistautuu vastuuseensa tilan jatkajana. Tilalla on viljelty erilaisia hyötykasveja porkkanoista viljaan ja siemeniin sekä pidetty karjaa. Tilan navetta tyhjeni jo 1990-luvun puolivälissä ja tilalla siirryttiin yksinomaan kasvintuotantoon. Nykyään tila tuottaa ohraa, kauraa ja vehnää. Uusia omistajia kiinnostaa Luomu-viljely ja innovatiiviset sekä kestävät tavat hoitaa maata ja kierrättää ravinteita

Sipilän tila

Sipilän tila sijaitsee Roineen rannalla, Kangasalla. Tila on ollut Sipilän suvun hallussa jo 1706 vuodesta, tilalla on menossa jo 10. sukupolvi. Sukupolven vaihdos tehtiin vuonna 2011 vanhan isännän jäädessä eläkkeelle ja tila siirrettiin veljesten Kari ja Juha Sipilän nimiin. Tila toimi pitkään karjatilana, mutta karjasta luovuttiin 2008. Nykyään tilalla viljellään pääasiallisesti kauraa ja ohraa. Lisäksi Sipilän veljekset myyvät polttopuuta, kasvattavat perunaa omiin tarpeisiin ja hieman myyntiikin sekä vuokraavat Roineen Helmen juhla- ja saunatiloja. Hankkeeseen veljet lähtivät mukaan, sillä kaikki uudet kokeilut ja luonnonmukaiset lannoitteet kiinnostavat.

Hankkeen loppuraportit

Hankkeen loppuraportti BIOUREA LOPPURAPORTTI – Erilliskerätyn virtsan lannoitepotentiaali, kokeelliset tutkimukset ja lannoitepotentiaali on julkaistu 20.2.2017.

Hankkeessa tuotetut materiaalit

  • BIOUREA – virtsan lannoitekäyttö -video 1/2017. Videon jälkituotannosta vastaa Kulttuuriosuuskunta Makasiini.

BIOUREA-hankkeen loppuseminaari

Maanviljelijät, hanketyöntekijät ja urakoitsijat levitysvaunun edessä. Farmers, project workers and entrepreneurs in front of the sreading wagon.

Käymäläseura Huussi ry, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Suomen ympäristökeskus toivottavat sinut tervetulleeksi BIOUREA-hankkeen loppuseminaariin Tampereen ammattikorkeakoululle keskiviikkona 9.11. klo 9.30-13.00.

Loppuseminaarissa keskustellaan BIOUREA-hankkeesta ja sen tuloksista. Mitä hankkeessa saatiin aikaiseksi? Onko virtsa tehokas ja toimiva lannoite? Miltä näyttää ravinnekierron tulevaisuus? Seminaarissa kuulet lisätietoa mm. lannoituskokeiden tuloksista, joissa on testattu erilliskerätyn virtsan soveltuvuutta lannoitteeksi ja käymäläkompostin käyttöä maanparannusaineena. Lisäksi seminaarissa kuullaan lisää eri vesihuoltovaihtoehtojen tarkastelusta ravinteiden talteenotossa.

Ohjelma ja linkit esityksiin

9.30 – 10.00            Ilmoittautuminen ja kahvi

10.00 – 10.05          Avaussanat  Eeva-Liisa Viskari (TAMK)

10.05 – 10.30          Hankkeen esittely, Karoliina Tuukkanen (KSH)

10.30 – 11.15          Lannoituskokeet ja niiden tulokset, Eeva-Liisa Viskari (TAMK)

11.15 -11.30            Tauko

11.30 – 12:15          Ravinteet talteenottava vesihuolto – vaihtoehtojen tarkastelua, Riikka Vilpas ja Suvi Lehtoranta (SYKE)

12:15 – 12:30          Tiedottaminen, julkaistava esite ja video, Susanna Pakula (KSH)

12:30 – 13.00          Loppukeskustelu ja seminaarin päätös

Seminaari pidetään Tampereen ammattikorkeakoululla neuvottelutilassa G00-10, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Galleria