Hankkeet

Maailmassa on 2,6 miljardia ihmistä, jotka ovat vailla kunnollista käymälää, minkä lisäksi huonosta sanitaatiosta tai vedestä johtuvat ripulitaudit tappavat päivittäin arviolta 5000 – 6000 lasta. Mahdollisuus kunnolliseen sanitaatioon on yksi ihmisen perusoikeuksista, mikä turvaamalla estetään taudinaiheuttajien leviäminen ja juomaveden saastuminen. Ekologisella sanitaatiolla lisäksi taataan ravinteiden hyötykäyttö, mikä poistaa samalla keinotekoisten lannoitteiden tarpeen ja parantaa maan vedensitomiskykyä.

Toteutamme kestävän kehityksen mukaisia ekologista sanitaatiota ja ravinnekiertoa edistäviä hankkeita Suomessa ja maailmalla. Ylävalikossa löydät hankkeet eroteltuna kotimaan ja ulkomaan hankkeisiin.

Kuivasanitaatiohankkeilla pyritään erityisesti varmistamaan lasten terveellinen ja turvallinen tulevaisuus rankentamalla kouluille käymälöitä ja antamalla hygieniakasvatusta. Käymälöiden rakentaminen yleisiin kohteisiin, kuten kouluihin, hyödyttää mahdollisimman suurta käyttäjäkuntaa. Kuivakäymälät säästävät vettä, energiaa ja ravinteita tuleville sukupolville.

Mikäli organisaatiosi tai sinä olet kiinnostunut toimimaan yhteistyössä kanssamme tai haluat harjoittelijaksi hankkeisiimme ota yhteyttä!

Uusimmat hankkeemme

Tutustu uusimpiin hankkeisiimme, katso kaikki hankkeemme tästä linkistä.

ODF2030 – Kestävän sanitaation kehityshanke Ghanassa

Hanke toteutetaan vuosina 2019-2022

Sambian kuivasanitaatio-ohjelma

Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020

Mobiili ravinteiden talteenotto kenttäolosuhteissa (MORTTI)

Hanke toteutettiin vuosina 2017-2019