Hankkeet

Toteutamme kestävän kehityksen mukaisia ekologista sanitaatiota ja ravinnekiertoa edistäviä hankkeita Suomessa ja maailmalla. Ylävalikossa löydät hankkeet eroteltuna kotimaan ja ulkomaan hankkeisiin.

Miksi toteutamme hankkeita?

Suomessa edistämme kuivakäymälätietoisuutta viestinnällisillä hankkeilla ja toimilla, mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia ja koulutuksia. Edistämme ravinnekierron totetumista mm. tutkimalla virtsan lannoitekäytön hyötyjä ja hälventämällä sen käyttöön liittyviä ennakkoluuloja. Yhdessä yritysjäsentemme ja muiden kumppaneidemme kanssa edistämme kuivakäymälätekniikoiden kehittämistä. Edistämme kestäviä ruoantuotanto vaihtoehtoja ja kaupunkiviljelyä.

Mahdollisuus kunnolliseen sanitaatioon on yksi ihmisen perusoikeuksista, jonka turvaamisella estetään taudinaiheuttajien leviäminen ja juomaveden saastuminen. Yhdistyksen kehitysyhteistyöhankkeilla pyritään varmistamaan terveellinen ja turvallinen tulevaisuus kohdealueilla antamalla hygieniakasvatusta ja käymäläoppia sekä rakentamalla kuivakäymälöitä. Käymälöiden rakentaminen yleisiin kohteisiin, kuten kouluihin, hyödyttää mahdollisimman suurta käyttäjäkuntaa. Kuivakäymälät säästävät vettä, energiaa ja ravinteita tuleville sukupolville. Ekologisella sanitaatiolla lisäksi taataan ravinteiden hyötykäyttö, mikä poistaa samalla keinotekoisten lannoitteiden tarpeen ja parantaa maan vedensitomiskykyä.

Mikäli organisaatiosi tai sinä olet kiinnostunut toimimaan yhteistyössä kanssamme tai haluat harjoittelijaksi hankkeisiimme ota yhteyttä!

Hankkeet

Tutustu hankkeisiimme, katso hankkeet ulkomailla ja hankkeet Suomessa.

Sambian kuivasanitaatio-ohjelma, vaihe 2

Hanke toteutetaan vuosina 2021-2024

ODF2030 – Kestävän sanitaation kehityshanke Ghanassa

Hanke toteutetaan vuosina 2019-2022

Sambian kuivasanitaatio-ohjelma

Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020