Haluatko syödä tulevaisuudessa?

Käymäläseura Huussi Ry:n julkilausuma 2023

Kiertotalous

Kiertotalous on tunnustettu ratkaisevaksi tulevaisuuden menestystekijäksi. Ravinnekierto on kuitenkin jäänyt tässä keskustelussa taka-alalle, vaikka se on yhtä tärkeä osa kokonaiskiertotaloutta. Ilman ravinnekiertoa ei ole tulevaisuutta, ruokaa ja elämää.

Olemme jo pidemmän aikaa yrittäneet nostaa esiin lannoitekriisin, joka on pahentunut merkittävästi mm. Venäjän epävakaan tilanteen ja energian hinnannousun myötä. Fosforikato maailmassa on todellinen uhka, johon voisi löytyä kotimainen ratkaisu sanitaatiosta ja ravinteiden kierrätyksestä.

Energian hinnan nousu vaikuttaa erityisen runsaasti energiaa vaativien typpilannoitteiden tuottamiseen. Tämä aiheuttaa lannoitteiden merkittävää hinnan nousua ja täten ruoantuotannon kallistumista.

Omavaraisuus

Yhdistyksemme on tutkinut hankkeissaan ihmisvirtsan sopivuutta lannoitekäyttöön. Tutkimuksissa on yksiselitteisesti todettu, että ihmisvirtsa on puhdas, erittäin ravinnepitoinen ja toimiva lannoite.

Virtsan laajamittaisen lannoitekäytön suurimpia esteitä ovat asenteet, lainsäädäntö ja virtsan keräyksen mahdollistavan tekniikan vähäinen hyödyntäminen.

Me Käymäläseura Huussi ry:ssä vaadimme, että tulevassa hallitusohjelmassa lannoiteomavaraisuus nostetaan tärkeäksi tavoitteeksi, jotta Suomen riippuvuus tuontilannoitteista vähenee ja poistuu kokonaan vuoteen 2030 mennessä.

Tuontilannoitteiden vähentämisen keinoina ehdotamme, että tulevalla hallituskaudella perustetaan työryhmä laatimaan toimenpide-ehdotus lannoitteiden omavaraisuuteen siirtymiselle.

Lainsäädäntö

Tällä hetkellä lainsäädäntömme ei tue ihmisperäisen käymäläjätteen hyötykäyttöä, vaikka tutkimusta ja yritystoimintaa sen ympärille on jo muodostunut.

Vaadimme, että lainsäädäntöä tarkastellaan ja muokataan niin, että sekä eläin- että ihmisperäisen jätteen hyötykäyttö helpottuu.

Ehdotetut toimenpiteet edellyttävät lainsäädännön muuttamista myös siten, että rakennusten suunnittelussa huomioidaan yhdyskuntajätteen kierrätys ja ravinteiden talteenotto.

Ehdotamme myös, että kannustimena muutoksille käytetään veropoliittisia työkaluja, kuten kotimaisten luomulannoitteiden ALV-vapautta ja verohelpotuksia investointeihin.

Suomi on sitoutunut Kestävän kehityksen -tavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2030-mennessä. Voisimme olla edelläkävijä puhtaiden teknologioiden ja ravinnekierron edistäjänä ja tuottaa näin myös työpaikkoja sekä vientituloja tälle yhä kasvavalle sektorille.

Julkilausuman on laatinut
Käymäläseura Huussi ry:n puheenjohtaja Minna Palo, muu hallitus sekä työntekijät

Tärkeitä linkkejä liityen aiheeseen:

BIOUREA hankkeen loppuraportti (PDF)
HIERAKKA hankkeet loppuraportti (PDF)
MORTTI hankkeen loppuraportti (Suomen ympäristökeskus.)
Asiantuntijaryhmä: Jätevesien ravinteet turvaamaan ruuantuotantoa lannoitekriisissä (STT)
sekä kyseisen asiantuntijaryhmän työpaperi (PDF).
Ravinnekirto 2030 nettisivu