Association

The Global Dry Toilet Association of Finland is a registered association founded in 2002 in Tampere, Finland. The objective of the association is to protect the waters of Finland and the world and to promote the implementation of the natural nutritional cycle.

Our vision is to make dry toilets an essential part of sustainable development, thus securing clean waters and a healthy environment for future generations. Our mission is to introduce functioning dry toilets together with controlled management of toilet waste and to make people aware of the benefits of dry sanitation.

The association has continuously a growing number of members, which is currently around 400 people, consisting of both companies and individuals.

To implement our objectives the association will:

 • collect and distribute information on different types of dry toilet solutions
 • develop dry toilet technology (DT-technology) and culture
 • promote the use of dry toilets
 • look after the interests of dry toilet users
 • organise exhibitions, conferences and other events
 • participate in research and publish research results
 • find ways to solve problems regarding dry toilets
 • make statements to the press and public regarding dry toilets

Föreningen

Käymäläseura Huussi ry är en medborgarorganisation och den grundades år 2002. Föreningen ligger i Tammerfors, men Huussi ry utövar verksamhet över hela världen.

Käymäläseura Huussi rys visionen är att göra torrtoaletter till en central del av hållbar utveckling så att även kommande generationer kan njuta av rent vatten och en hälsosam miljö. Målet är att befrämja användning av torrtoaletter genom att informera, studera, utreda, ge rådgivning och hålla föredrag.

Käymäläseura Huussi ry delar alltid ut information om framåtskridande DT- teknologi och – branchen. DT är förkortning för Dry Toilet som står för torrtoalett.

Käymäläseura Huussi ry arbetar för att nå följande mål:

 • utreda, samla upp och utbreda information av olika torrtoaletter
 • utveckla torrtoalett teknik och kultur
 • befrämja användning av torrtoaletter
 • arbeta som en intressebevakare för torrtoalettanvändning
 • organisera utställningar och evenemang
 • publicera egna undersökningar.
 • utveckla och avsöka tillvägagångsätt för att avhjälpa problem som man har observerat med torrtoalett.
 • ge utlåtanden, göra presentationer och delta i utvecklingsverksamhet.